V rámci prestižních Cen SDGs se ocení také firmy v kategorii Reporting podle SDGs

26. 4. 2018

Česko podruhé ocení v rámci Cen SDGs nejen nejlepší projekty, které mění svět k lepšímu, ale také ty společnosti, které podle globálních cílů reportují. Přihlásit nefinanční reporty je možné do 13. května 2018.

Firmy po celém světě postupně mění své byznys modely, aby odpovídaly společenským potřebám a začleňují SDGs nejen do strategie udržitelnosti, ale i do svých nefinančních reportů. Dle posledního výzkumu společnosti Deloitte84 % organizací, které vykazují nefinanční údaje, vnímají v jejich reportování přínos a příležitost přezkoumat strategické cíle pro celý manažerský tým. Pro správné a efektivní reportování podle SDGs je důležité v první řadě identifikovat relevantnost jednotlivých SDG a současně nastavit metriky hodnocení pro pochopení širšího dopadu. Nefinanční reporty, které výše uvedené požadavky splňují, budou v rámci prestižních Cen SDGs oceněny v kategorii Reporting podle SDGs. V loňském ročníku tuto cenu vyhrála společnost IKEA Česká republika.

„Zveřejňování zpráv o udržitelnosti bylo na samém začátku považováno za prostředek, kterým lze budovat důvěru ve firmu a zlepšit její pověst. V současnosti se nefinanční reportování proměnilo ve strategický nástroj, který slouží také k podpoře rozhodovacích procesů, ke stimulaci firemního rozvoje, zvýšení výkonnosti, zapojení zainteresovaných stran a přilákání investic,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Globální průzkum společnosti Deloitte, který se zaměřuje miléniály, ukazuje, že mladí lidé od byznysu očekávají stále větší odpovědnost vůči společnosti a současným problémům. Téměř 9 z 10 z nich (86 %) se domnívá, že úspěch firem by neměl být měřen jen z pohledu finanční výkonnosti.

Kristian Jensen, dánský ministr financí (foto: Ulrik Jantzen)

Agenda 2030 a SDGs představují společný plán, jak zlepšit podmínky a kvalitu života na naší zemi. Jedná se o ambiciózní plán, který nemohou naplnit vlády samy. Týká se nás všech včetně podnikatelského sektoru, který má potřebné znalosti a kapitál k jejich naplnění. Doporučuji všem firmám, aby začlenily SDGs do své byznys strategie včetně nefinančního reportingu. Protože právě měření pokroku se stává klíčovým k naplňování stanovených cílů v rámci takto významné agendy,“ dodává dánský ministr financí Kristian Jensen, pod kterého v Dánsku spadá agenda udržitelnosti a SDGs. Jako zahraniční host na slavnostním galavečeru 12. června 2018 na Ministerstvu zahraničních věcí předá právě cenu za nejlepší nefinanční report. Přihlášky do kategorie Reporting podle SDGs je možné zasílat do 13. května 2018 na webových stránkách www.globalnicile.cz.

Ceny SDGs demonstrují unikátní partnerství a spolupráci mezi sektory (tzv. Public Private Partnership). Druhý ročník nezávislého ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Byznys partnerství dotváří Unilever a Veolia.


Informace pro redaktory:

  • Fotografie dánského ministra financí Kristiana Jensena naleznete ke stažení ZDE.
  • Logo Ceny SDGs naleznete ke stažení na tomto odkazu.
  • Klíčový vizuál kampaně Cen SDGs „Poslední večeře“ stáhnete ZDE a v tiskové kvalitě na tomto odkazu.
  • Fotografie ambasadorů jednotlivých SDGs naleznete na tomto odkazu.
  • Více informací o Deloitte Millennial Survey 2017 naleznete ZDE.
  • Veškeré informace o Cenách SDGs naleznete na webových stránkách www.globalnicile.cz