Konference | Skutečně zdravá škola

7/11/2020

Zveme vás na tradiční podzimní konferenci o programu Skutečně zdravá škola.

Během čtyř praktických seminářů představí lektoři pedagogům a vedení škol následující témata:

  • Jak pracovat s rodiči dětí a týmem školy
  • Jak zapojit rodiče do do tvorby a údržby školní zahrady
  • Jak zapojit žáky do přípravy pokrmů
  • Seminář pro vedoucí školních jídelek a kuchařky o tom, jak správně používat sůl

Zdravice provede prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR.

DETAILNÍ PROGRAM KONFERENCE.

07.11.2020 | 10:00 – 14:00 | ONLINE

Registrujte se na online konferenci vyplněním tohoto registračního formuláře.

Akce probíhá za finanční podpory Hlavního města Prahy a Ministerstva zemědělství.