Online workshop „zapálené“ firmy | JAIP

18/5/2021

Měli byste zájem porozumět zákulisí sociálního podnikání, seznámit se s cíli udržitelného rozvoje a společenskou odpovědností v praxi? Chtěli byste poznat podobně smýšlející lidi, inspirovat se příklady sociálních podniků, které fungují dlouhodobě a efektivně u nás i v zahraničí?  Srdečně Vás zveme na online WORKSHOPY pro altruistické firmy a mentory se zájmem o podporu udržitelného rozvoje a sociálního podnikání.

Série 4 bezplatných workshopů, pod patronací JAIP – Jihočeské agentury pro podporu inovací o.p.s., startuje již od  18. května 2021. Významné osobnosti na poli českého sociálního podnikání  vás postupně seznámi se současnými trendy a výzvami a podpoří Vaši motivací k hledání cesty pro úspěšnou mezisektorovou kooperaci a komunikaci se sociálními podniky. K tomu, abychom byli schopni efektivně spoolupracovat, někdy stačí málo.

  • 15. 5. 2021 – první workshop na téma EKOSYSTÉM SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – JEHO KOMPLEXNOST, SPECIFIKA, VÝZVY, pod vedením  Petry Francové /ředitelky a zakladatelky společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s./ a  Markéty Vilkelhoferové, spoluzakladatelky sociálního podniku Fair & Bio pražírna/
  • 26. 5. 2021 – druhý workshop na téma MENTORING JAKO NÁSTROJ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ + PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE , pod vedením  Mgr. Stanislava Hyráka / speciální pedagoga, konzultanta, firemního a projektového manažera sociálního podniku Přirozenou cestou s.r.o./
  • 9. 6 . 2021  –  třetí workshop na téma OSVĚDČENÉ STRATEGIE ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE + PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE, pod vedením  Mgr. Stanislava Hyráka / speciální pedagoga, konzultanta, firemního a projektového manažera sociálního podniku Přirozenou cestou s.r.o./
  • 16. 6. 2021 –  čtvrtý workshop na téma MATCHMAKING: ZÁKLADY ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE, pod vedením  Mgr. Stanislava Hyráka / speciální pedagoga, konzultanta, firemního a projektového manažera sociálního podniku Přirozenou cestou s.r.o./

Nabízíme možnost hlásit se na jednotlivé workshopy samostatně.

Přihlásit se můžete prostřednictvím: https://1url.cz/@prihlaskafirmy.

Kapacita akcí je omezená.

 Workshopy se konají za podpory mezinárodního projektu „CE RESPONSIBLE – modelu udržitelného rozvoje podpory sociálního podnikání ve střední Evropě skrze síť spolupracujících podniků“, spolufinancovaného programem Interreg Central Europe. Cílem projektu je posílit sociální podniky vytvořením silné sítě organizací a firem, které s nimi budou spolupracovat.