Průzkum Společenská odpovědnost v podnikové praxi ve Visegrádském regionu | Déhora

30/4/2023

Až do 30. dubna se můžete zapojit do dotazníku zaměřeného na společensky odpovědné aktivity firem v kontextu současné globální krize související s pandemií COVID-19, konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí. Cílem je ukázat výši a rozmanitost pomoci, kterou podnikatelský sektor poskytl nejen svým zaměstnancům, ale i široké veřejnosti dobrovolně, nad rámec všech svých zákonných povinností, na úkor  vlastního času či příjmů. Průzkum se zaměřuje taktéž na informace o podávání zpráv o těchto činnostech a připravenosti na jejich oznamovací povinnost připravené Evropskou komisí.  

Výzkum je součástí projektu podpořeného Visegrádským fondem s názvem „Společenská odpovědnost v podnikové praxi Visegrádského regionu (Visegrádský projekt č. 22220149)“, který je realizován na Slovensku, v České republice a v Polsku. Výstupy z průzkumu budou zveřejněny v anonymizované podobě (bez názvu společnosti) ve formě agregovaných a průměrných údajů na internetových stránkách projektu a taktéž sdíleny s odpovědnými vnitrostátními orgány s návrhy a doporučeními pro podporu a rozvoj dané oblasti.

KDY: do 30. dubna 2023

KDE: dotazník k dispozici ZDE