Regionální fórum pro udržitelný rozvoj

6/4/2022

Dne 6. dubna 2022 se uskuteční doprovodná akce ČR v rámci Regionálního fóra pro udržitelný rozvoj regionu Evropské hospodářské komise. Akce bude probíhat od 8:30 hod. do 9:45 hod virtuálně.

Tématem akce je Zapojení veřejné sféry do implementace SDGs v ČR a sdílení zkušeností s prestižním oceněním Ceny SDGs. V rámci jednotlivých bloků tak budou řečníci hovořit o zapojení veřejné sféry do implementace globálních cílů v Česku, o Cenách SDGs jako o příkladu dobré praxe v naplňování SDGs, o roli globálních technologických firem v naplňování SDGs v Česku a o roli technologických organizací při akceleraci neziskových projektů s dopadem na globální cíle.

O své zkušenosti se v rámci akce podělí:

  • Alexander Sporýš, ředitel Odboru mnohostranných ekonomických vztahů, MZV ČR,
  • Jitka Brodská, zástupkyně Stálého představitele Stálé mise ČR při OSN v Ženevě,
  • Anna Pasková, ředitelka Odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, MŽP ČR,
  • Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti,
  • Petr Šmíd, marketingový ředitel Google ČR, SK, HU a RO,
  • Eva Pavlíková, spoluzakladatelka a ředitelka Česko.Digital.

Více informací o Regionálním fóru pro udržitelný rozvoj zde.
Registraci na akci najdete zde.