SEMINÁŘE O SDGs V PRAXI MĚST | CI2

28/6/2023

Zveme vás na sérii 6 inspiračních seminářů o realizaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v místní praxi měst ČR. Záměrem je zajímavým způsobem seznámit zástupce měst a obcí s možnostmi využití SDGs pro svůj rozvoj a řešení lokálních a regionálních výzev. Během seminářů bude představena nová publikace Jak na udržitelné obce. Vzorkovník úspěšných řešení (2023). Autoři publikace i hosté z praxe zde představí zásadní zjištění i vybrané příklady s prostorem pro diskusi specifických témat udržitelného rozvoje pro města v jednotlivých regionech ČR, kde se semináře konají.

Města i menší obce jsou důležitým spolutvůrcem udržitelného rozvoje a mohou podstatně ovlivňovat místní dění v zájmu svých obyvatel a kvality jejich života. Na místní úrovni mohou samosprávy využít řadu nástrojů, které zasahují širokou paletu témat a problémů souvisejících s rozvojem lidské společnosti. Uceleným rámcem, který napomáhá pojmenovat a řešit podstatná místní témata, jsou Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs Sustainable Development Goals). SDGs pokrývají prakticky všechny klíčové problémy od ekonomických témat přes sociální agendy až po ochranu životního prostředí. Nejlépe viditelná jsou konkrétní témata i problémy v místech koncentrace osídlení a lidských aktivit, jimiž jsou samozřejmě především větší sídla.

Semináře se konají v různých městech ČR, podrobnosti najdete zde.

KDY: od 21. června do 28. června