Zkušenosti z praxe s aplikací principů náležité péče | Frank Bold

26/1/2022

Cílem webináře je vyjasnit rozsah požadavků tzv. náležité péče (ESG due diligence), které by měly být obsaženy v nové směrnici, a vysvětlit na příkladech dobré praxe, jak je firmy mohou efektivně implementovat.

  • Termín: 26. ledna 2022, 10 – 12h
  • Webinář v anglickém jazyce na platformě Zoom
  • Organizátor: Expertní skupina Frank Bold

Více informací a REGISTRACE zde.

Evropská komise plánuje na začátku roku 2022 schválit a předložit Evropskému parlamentu a Radě EU návrh směrnice o udržitelné správě a řízení firem. Hlavním prvkem tohoto návrhu by měla být pravidla tzv. náležité péče v oblasti udržitelnosti (“ESG due diligence”), které vychází ze standardů OSN a OECD. V kontextu strategie EU v oblasti udržitelných financí je navíc náležitá péče jednou z podmínek, kterou musí splňovat tzv. zelené aktivity dle EU taxonomie a zelené financování dle SFDR včetně zelených dluhopisů.

 

Návrh směrnice by měl vymezit, jak by firmy měly přistupovat k identifikaci a řešení možných závažných negativních dopadů na životní prostředí a lidská práva, které souvisí s jejich obchodním modelem a dodavatelským řetězcem (resp. hodnotovým řetězcem – value chain). Náležitá péče je flexibilní nástroj. Požadavky na ni závisí na postavení firmy, jejím zapojení do negativních dopadů a možností tyto dopady ovlivnit.

 

Tento webinář vysvětlí standardy náležité péče, zprostředkuje zkušenosti s implementací německé legislativy, která evropskou úpravu předběhla, i zahraniční zkušenosti s implementací OSN a OECD standardů z byznys sektoru, jak náležitou péči implementovat a smysluplně využít pro lepší řízení firmy.

Určeno především zástupcům státní správy a byznysu.