Běží registrace do 19. ročníku Zažít město jinak. Letos s tématem Zpomal

Ze světa členů

5. 4. 2024

I letos bude třetí zářijová sobota po celé republice patřit sousedům a sousedkám. Do 19. ročníku slavností Zažít město jinak se teď mohou hlásit dobrovolní organizátoři, kteří chtějí podpořit místní komunitní život a proměnit veřejný prostor ve svém okolí. Přidat se k akci spolku AutoMat a místních se může až do 30. dubna kdokoliv. Termín sousedských slavností pak připadá na 21. září 2024.

Sousedské slavnosti pod hlavičkou Zažít město jinak jsou skvělým prostředkem, jak aktivizovat občanskou společnost. Na základě organizování Zažít město jinak vznikla v průběhu 19 let řada spolků, které fungují dodnes,” říká hlavní koordinátorka akce Barbora Hradečná z AutoMatu.

Město na zkoušku

Motto „Zpomal“ letošního ročníku slavností Zažít město jinak odkazuje nejen k našemu hektickému životnímu stylu, ale i ke zklidňování dopravy v našich městech, školním ulicím a taktickému urbanismu, tedy úpravám veřejného prostoru nejprve „na zkoušku” a až potom trvale. To všechno jsou témata, kterými se pořádající spolek AutoMat zabývá už 21 let. Je to také výzva pro všechny sousedy a sousedky, aby se alespoň na jeden den zastavili a zvelebili své okolí podle svých představ a oslavili svobodný pohyb po místech, která často patří spíš automobilové dopravě.

Třetí zářijová sobota se může stát dnem, kdy si můžete v klidu prohlédnout zdánlivě známé ulice, popovídat si s lidmi, které jindy míjíte ve spěchu u školy, cestou do práce nebo na nákup. Tematizujeme také potřebu přemýšlet o funkci a dopadech dopravy v našich městech. Je pro nás důležitější ustupovat stále rostoucímu provozu i parkování, nebo dát možnost dětem, aby se po městě mohly bezpečně pohybovat samy?“ uvažuje Barbora Hradečná.

Spolupráce místních a AutoMatu

Program v jednotlivých sousedských lokalitách je plně v režii dobrovolných organizátorů a organizátorek, jednotlivců i spolků. Ti přinášejí do veřejného prostoru kulturu i gastronomii, vytvářejí prostor pro sousedské klábosení i dětské hraní, zvelebují své okolí i poukazují na to, co je ve veřejném prostoru pálí. Spolek AutoMat pak musí sehnat každoročně téměř dva miliony korun na to, aby mohl poskytnout pražským lokalitám vyřízení záboru veřejného prostranství, všem pak sdílení know-how a konzultace, prostor na webu, v programu a katalogu slavností a další marketingovou podporu.

Přidat se může kdokoliv

Každý, kdo si myslí, že by u toho neměla chybět právě ta jeho ulice, park, dvorek či náměstí, má příležitost připojit se ke stovkám dobrovolných organizátorek a organizátorů akce. Registrace jsou otevřeny do 30. dubna 2024.

Hlavní termín sousedských slavností Zažít město jinak letos připadá na 21. září 2024. Akce se koná vždy v rámci Evropského týdne mobility.


Zdroj: Běží registrace do 19. ročníku Zažít město jinak. Letos s tématem Zpomal. AutoMat. Tisková zpráva