Aplikace Záchranka

Aplikace Záchranka, z.ú., je neziskovou organizací zabývající se vývojem, implementací a rozvojem softwaru mobilní aplikace Záchranka v České republice.

Aplikace Záchranka představuje revoluci v kontaktování záchranných složek. Jedná se o systém tzv. tísňového volání nové generace, kdy je telefonický hovor na tísňovou linku 155 doplněn datovou komunikací. Současně organizace podporuje další subjekty vyučující první pomoc. Vytvořila unikátní komunikaci se záchrannými složkami pro neslyšící a nevidomé. V rámci ČR také pomáhá vytvářet veřejně dostupnou síť automatizovaných externích defibrilátorů (AED). Jak aplikace Záchranka funguje můžete vidět tady.

Mobilní aplikace Záchranka (www.zachranka.app) je oficiální mobilní aplikací Zdravotnické záchranné služby (ZZS), Horské služby a Vodní záchranné služby ČČK v ČR. Systém byl zaveden v roce 2016 plošně na území celé ČR s cílem využít schopností chytrých mobilních telefonů pro efektivnější komunikaci s tísňovou linkou 155. Současně je systém funkční na území Rakouska, Maďarska a v oblastech hor Slovenska.

Za čtyři roky provozu v rámci České republiky má aplikace více než 1 300 000 uživatelů. Záchranné složky prostřednictvím aplikace přijaly více než 50.000 nouzových volání. Ve stovkách případů pak systém výrazně pomohl při záchraně osob ve volném terénu, ale i v zastavěných oblastech. Nedílnou součástí systému je i národní databáze AED včetně možnosti nové přístroje z aplikace ohlásit. Databáze pohotovostí, encyklopedie první pomoci, i další moduly pro oblast osvěty a prevence.

Na jaře roku 2019 byla do systému Záchranka zavedena nová funkcionalita s názvem “Systém varovných hlášení“ umožňující funkce tzv. reverzní tísňové linky. Příkladem, kdy lze systém varování s výhodou využít je znečištění pitné vody, požár velkého rozsahu, chemická havárie, nález nevybuchlé munice apod. Systém doplňkových výstrah obyvatelům (SDVO) významně pomohl informovat obyvatele po celé České republice v době koronavirové pandemie. A to prostřednictvím jednoduchých notifikací shrnujících nová vládní nařízení.

Tým aplikace Záchranka také v roce 2020 představil přelomovou novinku – videopřenosy z místa nehody na dispečink zdravotnické záchranné služby, a to ještě před příjezdem posádky k volajícímu. Jak videopřenosy fungují najdete tady.