CEDROVATKA, sociální družstvo

Sociální družstvo CEDROVATKA, provozující Čokoládovnu MANA v Krásné Lípě, rozvíjí obecně prospěšné činnosti směřujících k podpoře sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s uspokojováním místních potřeb. Společně vytváří skvělý prostor pro život bez náhražek v surovinách i každodenních činnostech. Družstvo usiluje o to, aby kakao bylo kakaem, čokoláda čokoládou, člověk člověkem.