EDUin

Posláním obecně prospěšné společnosti EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

EDUin je nezávislá organizace usilující o nestrannost a otevřenost. Jádro organizace tvoří malý a motivovaný tým. EDUin působí v médiích, na internetu, na osobních setkáních. Realizuje aktivity s partnery, kteří mají zájem o spolupráci, v přirozených místech, která se mohou plnit roli edu-center (knihovny, školy, kulturní zařízení, centra vzdělávání, společensky odpovědné firmy apod.). Uděluje cenu za inovace ve vzdělávání EDUína (www.eduin.cz) a je národním realizátorem mezinárodní ceny Global Teacher Prize v České republice (www.gtpcr.cz).

Více na www.eduin.cz

„Pomáháme lidem rozumět světu vzdělávání.“