Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni.  Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření v Plzeňském i Karlovarském kraji a rozvíjí vztahy s komerčními i neziskovými subjekty, státní správou, čímž podporuje propojení výuky s odbornou praxí. Oblast udržitelnosti a společenské odpovědnosti je fakultou aktivně podporována a vyhledávána, a to jak ve vzdělávání, studentských zájmových aktivitách či ve výzkumných projektech a přímé spolupráci s externími subjekty. Kontaktním místem pro aktivity v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni je především Centrum podnikání a udržitelnosti.