Tři Pilíře

Projekt III PILÍŘE je zaměřený a střední a vyšší management. Propojuje oblast fyzické aktivity, stravovaní a myšlení, jinak řečeno, celostního přístupu pro skupiny i jedince. Díky tomuto přístupu přetváříme zaměstnance ve skutečně spokojené jedince, kteří mohou nabité znalosti a zkušenosti využívat v podstatě v čemkoliv, co dělají.

Když se zaměstnanci cítí dobře, jsou více zapojeni do díla a každý den do práce přivedou své nejlepší JÁ. Vytvořením kultury, která zaměstnancům umožňuje progres napříč třemi pilíři, získávají organizace konkurenční výhodu.

  • maximalizovaný výkon zaměstnanců
  • snížení fluktuace
  • vyšší prodeje
  • větší angažovanost zaměstnanců
  • efektivnější dopad školení z jiných oblastí
  • menší počet nemocenských
  • hrdost na vlastní well-being program

Projekt III Pilíře také aktivně podporuje projekt Bellis – Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.