Vysoká škola kreativní komunikace

Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK) je soukromá vysoká škola, která si klade za cíl připravit absolventa na profesní dráhu ve všech oblastech kreativního průmyslu. Už během studia pracují studenti na reálných zakázkách.

VŠKK se inspiruje modelem skandinávských a britských škol, takže student získává nejen znalosti a řemeslné dovednosti, ale i zkušenosti a kontakty, které jsou garancí úspěchu při hledání zaměstnání ve zvoleném oboru.  Absolvent VŠKK je profesionál ovládající perfektně řemeslo, moderní technologie a self-promotion.

Vysoká škola kreativní komunikace staví na tradici. V oblasti vizuální a reklamní tvorby navazuje na dědictví školy Michael, kterou založil v roce 1994 spisovatel a reklamní tvůrce Zdeněk Štěpánek. V oboru Literární tvorba těží ze zkušeností pedagogů bývalé Literární akademie Josefa Škvoreckého – v současné době je VŠKK jedinou vysokou školou v České republice, která poskytuje soustavné vzdělání v oblasti tvůrčího psaní.

V oblasti udržitelnosti rozvíjí VŠKK projekt Kreativní kancl, Agenturní dílny, zahajuje tradici Festivalu Náplavka a Autorského čtení ve vlaku. Prioritou školy je prosazovat principy udržitelnosti do všech svých aktivit.