Vyšší odborná škola PRIGO

Vyšší odborná škola PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy v ČR a poskytuje vzdělávání v humanitních, pedagogických, zdravotnických a přírodovědních oborech.

Vzdělávací strategie školy vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Klade tak důraz na individuální podporu nadání, rozvoj kritického myšlení, projektovou výuku a digitalizaci a nejen v rámci mimoškolních aktivit také na etický přístup k životu, ekologii, udržitelný rozvoj a charitu a dobrovolnictví.

Jako příklad je možné uvést pravidelné sbírky pro nemocnice a dětské domovy; darovaní krve; adopci zvířat v ZOO; environmentálně a eticky zameřené projektové dny. Samozrejmostí jsou nádoby na zachycení dešťové vody, sběr oblečení a elektroodpadu či sdílená kola.

Členstvím v Asociaci spoločenské odpovědnosti Vyšší odborná škola PRIGO přijímá spoluodpovědnost za naplňování Cílů udržitelného rozvoje.