1 Konec
chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

Inspirace pro děti

BanglaKids

BanglaKids je rozvojový program humanitární organizace ADRA v Bangladéši. Od roku 1999 poskytl vzdělání 7 200 bangladéšským dětem a otevřel jim tak cestu k lepší budoucnosti. Díky této pomoci děti získaly nejen vzdělání, stravu a lékařskou péči, ale hlavně naději na lepší život.

více

Adopce afrických dětí

Projektem „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává Centrum Narovinu chudým dětem z Keni přístup ke vzdělání. Děti ale přitom zůstávají ve svém přirozeném prostředí, se svou rodinou a kamarády. Adopce pomohly od roku 2002 již více než 3 500 dětem. Kromě vzdělání děti mohou získat také zdravotní pojištění, které jim zajistí roční lékařskou péči.

více

Pomůžu jak můžu

Jemen zažívá nejhorší humanitární krizi na světě od roku 1945, čelí válce, hladomoru i epidemiím. V Jemenu chybí potraviny, pitná voda, nafta (důležitá pro čističky vody a zásobování vzdálených oblastí) a léky. Nefunguje zdravotní péče a většina škol je zavřená. Spolek Pomůžu jak můžu pomáhá lidem, kteří se nemají kam obrátit. V Jemenu je více než 22 milionů lidí, kteří potřebují humanitární pomoc, což představuje 80 % celkové populace země.

více

Inspirace ze zahraničí

Fishing for prosperity

Projekt Fishing for prosperity, podporovaný Rozvojovým programem OSN, se zaměřuje na zvyšování příjmů drobných rybářů na ostrově Idjwi v Demokratické republice Kongo. Rybaření představuje často jedinou možnost obživy místních obyvatel. Problematické jsou však pracovní podmínky: velká část výdělku putuje družstvu a na vybavení, samotný výdělek se pak pohybuje kolem dvou dolarů denně na osobu. Iniciativa OSN pomáhá budovat lepší podmínky pro místní rybáře a také nová pracovní místa.

více

Placení školného mobilními penězi na Pobřeží slonoviny

Iniciativa vlády a mobilního operátora usnadňuje platbu ročního poplatku za registraci pro 1,5 milionu středoškolských studentů ve státě Pobřeží slonoviny. Iniciativa přinesla vyšší objemy transakcí a také zlepšila efektivitu nákladů i provozu a zajistila transparentnost pro všechny příjemce.

více

Global Citizen od roku 2020 spolupracuje s IFAD na kampani Global Goal Live

Zemědělcům ve střední Gambii, jejichž živobytí je ohroženo změnou klimatu, pomáhají komunitní zahrady, které se hledají cesty, jak dosáhnout dlouhodobé odolnosti vůči klimatické změně. Zemědělci v provincii Ťiang-si v jihovýchodní Číně zase úspěšně dokázali využít nové technologie a příležitosti, které přináší e-commerce, aby zvýšili své příjmy. Tyto příklady jsou výsledkem úsilí Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD), OSN a mezinárodních finančních institucí, které společně s vládami po celém světě podporují investice do venkovských komunit v rámci dosažení globálních cílů.

více

Inspirace z Česka

Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni

Od roku 2003 vytváří Centrum Narovinu s místní komunitou na ostrově Rusinga Island v Keni komunitní centrum Ostrov Naděje. Projekt je komplexní odpovědí na potřeby komunity a zároveň i příkladem, jak zlepšovat životní podmínky aplikováním udržitelných technologií, nenásilným přístupem, vzájemnou spoluprací a solidaritou, takže je i výzvou k překonávání předsudků. Součástí centra je sirotčinec, mateřská školka, základní a internátní střední škola, počítačová učebna s knihovnou, zdravotní klinika a farma.

více

DOT Glasses

DOT Glasses odpovídají na jeden z největších globálních zdravotních problémů více než miliardy lidí na světě - tolik lidí je totiž kvůli špatnému zraku vyloučeno ze společenského života, pracovních příležitostí a možností vzdělávání. DOT Glasses pomáhá lidem v rozvojových zemích, kteří trpí oční vadou korigovatelnou dioptrickými brýlemi. Unikátnost řešení tkví v nastavitelných brýlových “one-size-fits-all” obroučkách a radikálně zjednodušeném konceptu čoček. Koncová cena brýlí je extrémně nízká a pohybuje se okolo 3-5 dolarů včetně testování a dioptrických čoček. Díky tomu jsou dostupné všem.

více

FandiMat - mobilní aplikace materiální pomoci

Mobilní aplikace materiální pomoci FandiMat pomáhá propojit všechny lidi v nouzi (samoživitelé, rodiny v tísni, seniory, zdravotně postižené i neziskové organizace pomáhající sociálně slabým aj.), kteří potřebují materiální pomoc, s lidmi, organizacemi, firmami, které chtějí darovat potřebné věci, jak nové, tak i ty z druhé ruky. Každý tak může pomáhat. Díky aplikaci je možné vyhledat člověka v tísni ve svém okolí, nebo poptat konkrétní materiální pomoc.

více

Soukromý: 11 neuvěřitelných lidí, kteří aktivně bojují za ukončení chudoby

Od Malály po Billa a Melindu Gatesovy, představujeme 11 nejvlivnějších lidí, kteří mají pozitivní vliv na boj s chudobou po celém světě.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG1

Češi umějí pomáhat. Jarní Sbírka potravin vynesla 467 tun zboží

Přejít na článek

FandiMat, český projekt aplikace materiální pomoci, nominován na mezinárodní cenu sociálních inovací Sozial Marie

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Věnujte lidem bez domova drobnost, třeba jablko nebo láhev vody.

  1
 • Udělejte si ve škole hodinu, v níž budete diskutovat o chudobě, např. o tom, jak chudým lidem pomoci.

  2
 • Napište článek do místních novin o životě chudších lidí.

  3
 • Začněte spolu s rodiči vytvářet osobní a rodinný rozpočet, abyste byli připraveni spravovat své finance.

  4

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Zajímejte se o příčiny chudoby doma i v zahraničí.

  1
 • Nepotřebné věci nevyhazujte, ale sdílejte a darujte.

  2
 • Nakupujte u firem, které se chovají férově ke svým zaměstnancům.

  3
 • Šetřete, půjčujte si a investujte odpovědně.

  4
 • Požadujte odpovídající mzdy a příležitosti pro všechny.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Plaťte zaměstnancům odpovídající mzdu.

  1
 • Poskytujte všem svým zaměstnancům férové podmínky.

  2
 • Využívejte přírodní zdroje takovým způsobem, který respektuje přírodu.

  3
 • Zajistěte, aby váš provoz nezasahoval do ekosystémů nebo komunit.

  4
 • Investujte do aktivit, které nebrání modernímu pokroku, ale naopak ho podporují.

  5

Podcíle

Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na den

Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl můžu, žen a dětí všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak jak je definována v národní legislativě

Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených

Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům i základním službám, na vlastnictví a možnost nakládat s půdou a stejná práva na další formy vlastnictví, dědictví, přírodní zdroje, příslušné nové technologie a finanční služby, jako například mikrofinancování

Do roku 2030 posílit odolnost chudých a zranitelných a zmírnit jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami

Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů, mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací, a zajistit tak přiměřené a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby ve všech jejích formách

Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální i mezinárodní úrovni, založené na genderově citlivých rozvojových strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic do opatření na odstranění chudoby

zpět na SDGs