1 Konec
chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

Inspirace ze zahraničí

Fishing for prosperity

Projekt Fishing for prosperity, podporovaný Rozvojovým programem OSN, se zaměřuje na zvyšování příjmů drobných rybářů na ostrově Idjwi v Demokratické republice Kongo. Rybaření představuje často jedinou možnost obživy místních obyvatel. Problematické jsou však pracovní podmínky: velká část výdělku putuje družstvu a na vybavení, samotný výdělek se pak pohybuje kolem dvou dolarů denně na osobu. Iniciativa OSN pomáhá budovat lepší podmínky pro místní rybáře a také nová pracovní místa.

více

Placení školného mobilními penězi na Pobřeží slonoviny

Iniciativa vlády a mobilního operátora usnadňuje platbu ročního poplatku za registraci pro 1,5 milionu středoškolských studentů ve státě Pobřeží slonoviny. Iniciativa přinesla vyšší objemy transakcí a také zlepšila efektivitu nákladů i provozu a zajistila transparentnost pro všechny příjemce.

více

Global Citizen od roku 2020 spolupracuje s IFAD na kampani Global Goal Live

Zemědělcům ve střední Gambii, jejichž živobytí je ohroženo změnou klimatu, pomáhají komunitní zahrady, které se hledají cesty, jak dosáhnout dlouhodobé odolnosti vůči klimatické změně. Zemědělci v provincii Ťiang-si v jihovýchodní Číně zase úspěšně dokázali využít nové technologie a příležitosti, které přináší e-commerce, aby zvýšili své příjmy. Tyto příklady jsou výsledkem úsilí Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD), OSN a mezinárodních finančních institucí, které společně s vládami po celém světě podporují investice do venkovských komunit v rámci dosažení globálních cílů.

více

Inspirace z Česka

Fandi mámám

NIC NENÍ ČERNOBÍLÉ – to je název kampaně projektu Fandi mámám, který pomáhá maminkám samoživitelkám a jejich dětem. Chce poukázat na zažité předsudky, které lidé vůči matkám samoživitelkám mají. Cílem je, aby společnost tyto ženy naopak vyzdvihovala a oceňovala za to, jak svoji situaci zvládají a že ze všech svých sil pečují o své děti. Organizace Fandi mámám nabízí především materiální pomoc a funguje na principu transparentního dárcovství – propojuje samoživitelku přímo s dárcem. Zároveň tento model pomoci podporuje udržitelnost, jelikož dárci mohou darovat i věci, které již sami nevyužijí, ale někomu dalšímu ještě mohou dobře posloužit a udělat radost.

více

Iglou – nouzový přístřešek, který chrání lidské životy

Iglou je nouzový přístřešek, který díky lidskému teplu ohřeje vnitřek o 15–18 stupňů oproti venkovní teplotě. Přístřešek je nouzovým řešením pro lidi bez domova, kteří ani v mrazivých teplotách nevyužívají noclehárny a přespávají venku. Iglou nejen eliminuje riziko umrznutí a omrzlin, ale také zlepšuje život svým uživatelům, protože poskytuje vyšší soukromí, bezpečí a lepší podmínky pro spánek.

více

Nekovars Group

Lesy jsou důležitou zásobárnou vody i živin v půdě. 95 % původních horských mlžných lesů v kamerunském pohoří Bamenda Highlands bylo již vykáceno či vypáleno a oblast se rychle mění v horskou větrnou poušť. Proto jsou ve zbytcích lesa chovány včely, přičemž úly jsou pronajímány lidem z rozvinutých zemích. Díky tomu dochází k ochraně 1 000 ha pramenné oblasti, obnově původního lesa a zvýšení životní úrovně farmářů zaměstnaných jako včelaři i ochránci lesů.

více

11 neuvěřitelných lidí, kteří aktivně bojují za ukončení chudoby

Od Malály po Billa a Melindu Gatesovy, představujeme 11 nejvlivnějších lidí, kteří mají pozitivní vliv na boj s chudobou po celém světě.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG1

Sbírka potravin: zaměstnanci se opět zapojili do firemních potravinových sbírek

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Zajímejte se o příčiny chudoby doma i v zahraničí.

  1
 • Nepotřebné věci nevyhazujte, ale sdílejte a darujte.

  2
 • Nakupujte u firem, které se chovají férově ke svým zaměstnancům.

  3
 • Šetřete, půjčujte si a investujte odpovědně.

  4
 • Požadujte odpovídající mzdy a příležitosti pro všechny.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Plaťte zaměstnancům odpovídající mzdu.

  1
 • Poskytujte všem svým zaměstnancům férové podmínky.

  2
 • Využívejte přírodní zdroje takovým způsobem, který respektuje přírodu.

  3
 • Zajistěte, aby váš provoz nezasahoval do ekosystémů nebo komunit.

  4
 • Investujte do aktivit, které nebrání modernímu pokroku, ale naopak ho podporují.

  5

#sdg1

Podcíle

Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na den

Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl můžu, žen a dětí všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak jak je definována v národní legislativě

Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených

Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům i základním službám, na vlastnictví a možnost nakládat s půdou a stejná práva na další formy vlastnictví, dědictví, přírodní zdroje, příslušné nové technologie a finanční služby, jako například mikrofinancování

Do roku 2030 posílit odolnost chudých a zranitelných a zmírnit jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami

Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů, mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací, a zajistit tak přiměřené a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby ve všech jejích formách

Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální i mezinárodní úrovni, založené na genderově citlivých rozvojových strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic do opatření na odstranění chudoby

#sdg1

zpět na SDGs