1 Konec
chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

Inspirace z Česka

FandiMat – mobilní aplikace materiální pomoci

Mobilní aplikace materiální pomoci FandiMat pomáhá propojit všechny lidi v nouzi (samoživitele, rodiny v tísni, seniory, zdravotně hendikepované, neziskové organizace pomáhající sociálně slabým a jiné), kteří potřebují materiální pomoc, s lidmi, organizacemi, firmami, které chtějí darovat potřebné věci. Nové i z druhé ruky. Každý tak může pomáhat. Díky aplikaci je možné vyhledat člověka v tísni ve svém okolí nebo poptat konkrétní materiální pomoc.

více

Krabice od bot

Diakonie ČCE pořádá každoročně netradiční předvánoční akci, která má za cíl potěšit děti z chudých rodin v Česku. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé ze sběrných míst, které ho předá potřebným. V roce 2022 tak mělo hezčí Vánoce kolem 50 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů.

více

Terénní program Letiště Praha

Pražské letiště je otevřené 24/7 a z pochopitelných důvodů jej často vyhledávají lidé bez domova. To vyvolávalo negativní reakce od cestujících i zaměstnanců. Letiště Praha se proto spojilo s organizací K srdci klíč, která se problematice bezdomovectví věnuje již 18 let. Domluvili se na trvalé přítomnosti terénního pracovníka, který kontaktuje osoby bez domova a nabídne jim pomoc přes konkrétní návrhy řešení jejich situace.

více

Inspirace ze zahraničí

Wise Greece

Wise Greece podporuje malé výrobce potravin a jejich rodinné podniky propagací jejich produktů v Řecku i v zahraničí a zisk z prodeje přeměňuje na dodávky potravin pro lidi v nouzi. Wise Greece spolupracuje se 100 malými výrobci, vyváží do 8 zemí a distribuovalo více než 123 tun základních potravin lidem žijícím pod hranicí chudoby. Wise Greece navíc zavádí řadu vzdělávacích programů, které nabízejí příležitosti ke zvyšování kvalifikace.

více

Fishing for prosperity

Projekt Fishing for prosperity se zaměřuje na zvyšování příjmů drobných rybářů na ostrově Idjwi v Demokratické republice Kongo. Rybaření představuje často jedinou možnost obživy místních obyvatel. Problematické jsou však pracovní podmínky: velká část výdělku putuje družstvu a na vybavení, samotný výdělek se pak pohybuje kolem dvou dolarů denně na osobu.

více

Placení školného mobilními penězi na Pobřeží slonoviny

Iniciativa vlády a mobilního operátora usnadňuje platbu ročního poplatku za registraci pro 1,5 milionu středoškolských studentů ve státě Pobřeží slonoviny. Iniciativa přinesla vyšší objemy transakcí a také zlepšila efektivitu nákladů i provozu a zajistila transparentnost pro všechny příjemce.

více

Aktuality na téma SDG 1

Prodeje fairtradového kakaa a banánů meziročně rostly, fairtradová káva zaznamenala v roce 2023 poprvé pokles

Přejít na článek

Češi umějí pomáhat. Jarní Sbírka potravin vynesla 467 tun zboží

Přejít na článek

FandiMat, český projekt aplikace materiální pomoci, nominován na mezinárodní cenu sociálních inovací Sozial Marie

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Zajímejte se o příčiny chudoby doma i v zahraničí.

  1
 • Nepotřebné věci nevyhazujte, ale sdílejte a darujte.

  2
 • Nakupujte u firem, které se chovají férově ke svým zaměstnancům.

  3
 • Šetřete, půjčujte si a investujte odpovědně.

  4
 • Požadujte odpovídající mzdy a příležitosti pro všechny.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Plaťte zaměstnancům odpovídající mzdu.

  1
 • Poskytujte všem svým zaměstnancům férové podmínky.

  2
 • Využívejte přírodní zdroje takovým způsobem, který respektuje přírodu.

  3
 • Zajistěte, aby váš provoz nezasahoval do ekosystémů nebo komunit.

  4
 • Investujte do aktivit, které nebrání modernímu pokroku, ale naopak ho podporují.

  5

Podcíle

Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na den

Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl můžu, žen a dětí všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak jak je definována v národní legislativě

Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených

Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům i základním službám, na vlastnictví a možnost nakládat s půdou a stejná práva na další formy vlastnictví, dědictví, přírodní zdroje, příslušné nové technologie a finanční služby, jako například mikrofinancování

Do roku 2030 posílit odolnost chudých a zranitelných a zmírnit jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami

Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů, mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací, a zajistit tak přiměřené a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby ve všech jejích formách

Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální i mezinárodní úrovni, založené na genderově citlivých rozvojových strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic do opatření na odstranění chudoby

zpět na SDGs