Z dálnic zelené stezky, z hlavních ulic městské lesy: Jak Spencer přeměňuje města podle přání jejich obyvatel

22. 9. 2022

Málaga, Belfast, Londýn, Melbourne. Příklady měst, ve kterých Jak Spencer a jeho kreativní studio Urban Scale Interventions přetváří veřejné prostory podle požadavků těch nejpovolanějších – lidí, kteří v nich žijí své životy. Jak souvisí udržitelnost s rozvojem měst? A jak se komunální politika snoubí s veřejným míněním?

Postupně vám představujeme vystupující na Global Goals Summitu – unikátní akci pořádané Asociací společenské odpovědnosti a DVTV, která přivede špičkové mezinárodní i české řečníky, jež mají co říct k tématu udržitelnosti, do Národního muzea. Tentokrát je hlavní hvězdnou Jak Spencer.

Oceňovaný výzkumník a designér se zkušenostmi s vedením inovačních projektů pro významné globální organizace. To je Jak Spencer, který díky svému kreativnímu studiu pracuje napříč světovými městy na veřejných projektech se sociálním dopadem. Upozorňuje na významnost vazby mezi malými územními celky a velkým globálním dopadem. A poslední projekt? PolyLoop – technologická platforma používaná městy pro zahrnutí občanů do zákulisí tvorby důležitých rozhodnutí a nastavování celkové politické agendy.

„Řešíme výzvy v místech, kde žijeme, pracujeme a bavíme se”

„Prostřednictvím kreativity, působivého designu a kvalitních materiálů pomáháme městům, vládám a organizacím zlepšovat životy lidí, pro které pracují. Překonáváme byrokracii, riskujeme, vidíme širší souvislosti a zpochybňujeme status quo – od přetváření hlavních ulic po dětská hřiště.” To je hlavní motto Jaka a celého jeho týmu.

Udržitelnost a rozvoj měst je podle něj spojená nádoba. „Mluvíme o prostorech a místech, kde lidé žijí, pracují a hrají si, a to má obrovské důsledky nejen pro životní prostředí, ale také pro sociální udržitelnost. Jedním z příkladů, které často uvádíme, je městský les v centru Belfastu. Jedná se o projekt, který environmentální cíle naplňuje tím, že přináší zeleň do středu města. Zároveň bude ale místem kulturních setkání, vzdělávacích instalací a prostorem pro odpočinek,” dodává.

A proč hrají největší roli sami obyvatelé? „Občané si stále více uvědomují, jaký vliv mohou mít na rozhodování na místní úrovni, a jsme svědky toho, jak se mocným demokratickým nástrojem stávají například občanská shromáždění,” vysvětluje Jak. „Snažíme se zasáhnout tím, že do rozhodovacího procesu vnášíme více transparentnosti, abychom občanům a politikům umožnili zjistit, kde je třeba upřednostnit výdaje a co má největší dopad na životy lidí, a zároveň sladit priority napříč organizacemi.”

A i proto vznikla platforma PolyLoop…

Politika a správa věcí veřejných je často odtržená od života občanů, funguje ze shora dolů a je statická. Polyloop.io je gov-tech platforma, která slouží veřejnému sektoru jako nástroj pro mapování dopadů jejich rozhodnutí. Vytváří digitální dvojče strategických plánů a cílů, které organizacím umožňuje realizovat změny založené na výsledcích.

„Mezi prvními uživateli tohoto nástroje byla městská rada Belfastu, která vyhodnocovala a slaďovala výdaje ve výši 3 milionů liber v celém městě; jeden z orgánů Evropské unie, který tak stanovil priority fondu ve výši 1 miliardy liber v 17 oblastech místní samosprávy; a velká dopravní společnost mapující sociální dopad projektu,” popsal první klienty platformy její zakladatel. Podle jeho slov se tak může dálnice přeměnit v novou městskou zelenou stezku nebo kulturní instalace proměnit ulici Belfast High Street v městský les.


Jak Spencer bude v SDG Talku Vol. 4 mluvit o provázanosti urbanismu a rozvojem měst s udržitelností.

Vstupenky na Global Goals Summit, který je součástí letošního ročníku Cen SDGs a proběhne už 13. října, jsou právě v prodeji.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti