Enviro-akademie | Fair & Bio

29/4/2024

Vzdělávací program Enviro-akademie přinese vhled do praktického fungování environmentálního sociálního podnikání. Podpoří zájemce o založení takového podniku, ale i již fungující sociální podniky, aby mohli ve svých aktivitách posílit přínos pro životní prostředí. Proběhne formou 2x seminář v Praze, 2x webinář a 2 studijní exkurze do enviro-sociálních podniků Levandulovny a Kabinetu CB. Program je zdarma.
Je určen pro sociální podniky a podnikající neziskovky, které mají zájem posílit environmentální přínos své činnosti. Program je vhodný i pro zakladatele nových environmentálních sociálních podniků. Podmínkou je dostatečná motivace k závazku aktivně se účastnit 40 hodin programu a ochota rozvíjet záměr, který každý uchazeč s sebou přinese a popíše v přihlášce. Organizátoři si vymiňují právo vhodné účastníky Enviro-akademie před zahájením vybrat.
Detaily programu a možnost registrace na webu České sociální podnikání.
KDY: 29.4. až 20. 6. 2024