Aperio

Společnost pro zdravé rodičovství je servisní organizace pro stávající a budoucí rodiče a zaměstnavatele. Jako jedna z prvních organizací u nás, která nabízí služby sólo rodičům, vypracovala první metodiku genderových auditů v ČR a nabídku jejich auditu využívá řada významných zaměstnavatelů. Aperio nabízí také školení zaměřená na rovné příležitosti na pracovišti a využívání flexibilních forem práce. Národní finalista pro ČR v kategorii sociální podnikání v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a solidarity 2012 za vzdělávací koncept pro prarodiče „Dobrodružství prarodiče“.