Asociace genové terapie

Asociace genové terapie, z.s. je nestátní nezisková organizace, která iniciovala v ČR zahájení výzkumu léčby pro vzácná onemocnění pod Českým centrem pro fenogenomiku.

Když slyšeli rodiče Olivera diagnózu nevyléčitelné nemoci u svého ročního syna, byla to těžká rána. Ale právě díky ní vznikla nezisková organizace Asociace genové terapie, která může dát naději i těm, kterým lékaři říkají, že nemají nejmenší šanci na normální život.

A tak vznikl unikátní projekt v Čechách, který podporuje jedinečné lidi. Poprvé v ČR pacienti sami iniciovali základní výzkum léčby vzácných genetických onemocnění.
Hlavním posláním neziskovky je finanční podpora tohoto výzkumu, popularizace vědy a výzkumu a ve spolupráci s pacientskými a vědeckými organizacemi zvyšování povědomí o vzácných onemocněních.

Pojďme společně posunout vědu o krok dál a překonat status “nevyléčitelný”.

„Podporu výzkumu vnímáme jako další důležitý způsob pomoci lidem se vzácným onemocněním. Naším cílem je podpora výzkumu, který bude mít přínos pro celou společnost nejen pro jednotlivce.“