BOWTIE

BOWTIE je fullservisová marketingová agentura zaměřující se na dvě základní oblasti činnosti – brand development a brand support. Začínajícím projektům pomáhají se strategickým plánováním vstupu na trh, s vývojem značky a vytvářením její identity a u již fungujících společností pracují pomocí integrované marketingové komunikace na budování značky a její podpoře. Díky komplexitě nabízených marketingových služeb tak klientí získají nejen jednotnou komunikační linku, ale také stabilní a udržitelné partnerství.

V BOWTIE si ovšem uvědomují i odpovědnost za své činy a za udržitelný rozvoj. Při plánování a uskutečňování svých projektů proto berou v úvahu dopad na životní prostředí, i prostředí kolem sebe. I to je důvod, proč se neustále snaží vzdělávat nejen v tom co dělají, ale i v tom, jak zmírnit následky toho, co dělají.