12 Odpovědná
výroba
a spotřeba

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Inspirace ze zahraničí

Costa Rica Insect Company

V současné době využíváme přibližně 50 % obyvatelné půdy pro zemědělství. Živočišný průmysl zároveň patří mezi hlavními přispěvatele růstu emisí CO2. Za pouhých 30 let ale nebude množství dostupné stravy pro světovou populaci dostačující. Posláním společnosti Costa Rica Insect Company je vytvářet udržitelná řešení založená na hmyzu. Společnost produkuje suroviny a přísady pro výrobu potravin s vysokým obsahem bílkovin. Řešení je ekologické, udržitelné a navíc dobře škálovatelné.

více

Whole Surplus

Více než 30 % všech vyrobených potravin na světě skončí v odpadu, zatímco 60 % z nich je stále použitelných. Maloobchod je plný potravinového odpadu, který mimo jiné vede ke ztrátě marže 2 až 5 %. To vše v situaci, kdy každý den 7 % lidí trpí potravinovou chudobou. Turecký projekt Whole Surplus je online tržištěm propojujícím maloobchodníky s potravinami a potravinové banky. Maloobchodníci informují o svých přebytcích, o něž mohou požádat nejbližší potravinové banky a vybrat si z nich, aby je distribuovaly potřebným.

více

Vědci vyvinuli plast, který lze nekonečně recyklovat

Podle vědeckého časopisu Nature Chemistry tým vědců vyvinul typ plastu, který je nekonečně recyklovatelný a představuje tedy tzv. uzavřenou smyčku. Pomůže tak k celosvětovému problému plastového odpadu tím, že dramaticky zlepší globální míru recyklace. V současné době se recykluje přibližně 9 % plastů používaných po celém světě. To znamená, že převážná většina z více než 8,3 miliardy metrických tun plastu, vytvořeného od 50. let 20. století, skončila na skládkách.

více

Inspirace z Česka

Opravárna

Opravárna je komunitní web, který sdružuje drobné opraváře i odborné servisy na jednom místě. Umí tak lidem pomoci téměř se vším od zašití kalhot přes nalezení hodinových manželů, renovaci nábytku až po odbornější úkony, jako je výměna rozbitého displeje u mobilního telefonu či oprava ledničky. Web po jednoduchém zadání a popisu zakázky automaticky najde nejbližší opraváře a servisy v okolí. Po zaplacení drobné částky na údržbu webu systém rozešle zákazníkovu poptávku opravářům a servisům do mailu. Ti nabídnou cenu, zákazník si z nich po dobu jednoho měsíce může vybírat, kontaktovat je a rozšiřovat oblast hledání. Opravárna zaručuje nejsnazší způsob nalezení vhodného opraváře z okolí za nejnižší možnou cenu, pomáhá řešit nadvýrobu a předcházet tomu, aby použitelné věci předčasně končily jako odpad.

více

OWA Armor

Společnost Armor je světoznámým výrobcem kvalitních tiskových náplní, které splňují nejpřísnější ekologické i zdravotní nároky. V souladu se zásadami udržitelného rozvoje zajišťuje Armor ve svém programu OWA sběr použitých kazet a jejich druhotné využití. Díky tomu se daří každoročně posbírat 800 tisíc laserových a 2,3 milionu inkoustových prázdných kazet, které jsou dále zpracovány: buď kompletně rozebrány a jejich materiál je znovu využit při výrobě jiných produktů, nebo kompletně zrenovovány. Kazety OWA Armor jsou o 30 % levnější než náplně od výrobců tiskáren. Zpětným odběrem vypotřebovaných kazet se v Evropě ušetří každý rok 1 090 tun surovin. I přes dosavadní úspěchy programu OWA však stále končí na evropských skládkách nebo ve spalovnách 70 % jednou použitých kazet.

více

Biopekárna Zemanka

Jako člen Asociace společenské odpovědnosti se Biopekárna Zemanka zavazuje k Cílům udržitelného rozvoje, které byly definovány OSN na léta 2015 až 2030. Konkrétně se zaměřuje zejména na SDG 12 – Odpovědná výroba a spotřeba. Všechny své produkty peče Zemanka v bio kvalitě a bez jakýchkoliv umělých látek. Kupuje pouze suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství. Zároveň v provozu užívá jen ekologické čisticí prostředky, recyklované kartony a energie z obnovitelných zdrojů. Poslední novinkou Zemanky jsou slané krekry z mláta vyrobené v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky. Další kroky směrem k větší udržitelnosti se Zemanka chystá podnikat i v budoucnu.

více

8 důvodů, proč žít udržitelnější život

Cirkulární denim, pivo vyrobené z nesnědeného chleba nebo recepty z na první pohled nevzhledného ovoce a zeleniny: jen některé z geniálních nových způsobů výroby a spotřeby.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG12

Potravinové banky vyzývají restaurace k darování nevyužitých potravin

Přejít na článek

Fairtrade od října spouští v ČR a na Slovensku osvětovou reklamní kampaň

Přejít na článek

Ministerstvo životního prostředí představilo iniciativu #nakupujemeodpovědně

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Věci používejte opakovaně, opravujte je, recyklujte a sdílejte.

  1
 • Zkuste jednorázové vypůjčení věcí, které nepotřebujete dlouhodobě.

  2
 • Nenechávejte zbytky.

  3
 • Sbírejte zážitky a přátelé, ne jen věci.

  4
 • Kompostujte, snížíte tím množství skládek.

  5
 • Nakupujte chytře, nepodléhejte marketingovým trikům.

  6
 • Zjistěte si u firem, jejichž výrobky nakupujete, jestli dodržují udržitelné postupy a nepoškozují životní prostředí.

  7
 • Seznamte se s principy zero waste a vyzkoušejte si život bez odpadu.

  8
 • Zbylé nebo přebytečné jídlo darujte potřebným, nevyhazujte jej.

  9
 • Nakupujte v second handech.

  10

Co můžete udělat jako firma

 • Začleňte do své strategie udržitelné praktiky a procesy.

  1
 • S přírodními zdroji nakládejte efektivně.

  2
 • Zabraňte negativním vlivům vašeho podnikání na okolí a přírodu.

  3
 • Předcházejte vzniku odpadů, recyklujte, znovu používejte materiály.

  4
 • Podpořte ostatní firmy, aby přijaly udržitelné postupy do celého procesu výroby.

  5
 • Eliminujte jakákoli potenciální bezpečnostní rizika při práci vašich zaměstnanců.

  6
 • Nepoužívejte lidem i přírodě nebezpečné chemikálie, pesticidy a toxické látky.

  7
 • Přírodní zdroje využívejte v souladu s udržitelností ekosystémů.

  8

Podcíle

Uplatňovat desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu se zapojením všech států v čele s rozvinutými a s přihlédnutím k rozvoji a schopnostem států rozvojových

Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání

Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát

Do roku 2020 dosáhnout k životnímu prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí

Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání

Podporovat podniky, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv

Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními politikami a prioritami

Do roku 2030 zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou

Podporovat rozvojové země, aby posílily své vědecké a technologické kapacity, a přešly tak k udržitelnějšímu způsobu výroby a spotřeby

Vytvořit a zavést nástroje pro sledování dopadů udržitelného rozvoje na cestovní ruch, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Usměrnit neefektivní dotace na fosilní paliva podporující nadbytečnou spotřebu odstraňováním pokřivení trhu v souladu s podmínkami v jednotlivých státech, mimo jiné prostřednictvím daňové restrukturalizace a rušením těchto škodlivých dotací tam, kde existují, aby byl zřejmý jejich dopad na životní prostředí. Je potřeba přitom brát plně v úvahu specifické potřeby a podmínky rozvojových zemí a minimalizovat možné negativní dopady na jejich rozvoj způsobem, který bude chránit chudé a dotčené komunity

zpět na SDGs