12 Odpovědná
výroba
a spotřeba

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

AKADEMIE SDGs 2021

Akademie SDGs je bezplatný vzdělávací program k Cenám SDGs 2021, který připravila Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hub ČR s cílem zvýšit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. Třetí akce z cyklu Akademie SDGs na téma „Jak na udržitelnou výrobu a spotřebu“ se věnovala SDG 12 a proběhla 8. června 2021. Na akci vystoupili experti a odborníci na udržitelnost, více zde.

 • Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti
 • Michaela Franeková, generální ředitelka Unilever ČR a SK
 • Radek Hušek, spoluzakladatel SENS Foods
 • Ján Kondáš, ředitel komunikace Tesco Stores ČR
 • Jan Zeman, majitel Biopekárny Zemanka

Kde najdu více inspirace?

Knihy

Dobrý život ve stínu konzumní společnosti
Tomáš Hajzler | 2021

Je dobrý život, jak ho definoval kdysi Aristoteles, dnes vůbec možný? Odpověď na tuto otázku se pokouší hledat tato kniha.

Slow fashion: Modní revoluce
Glogaza Joanna | 2021

Příběh mladé fashion bloggerky, která popisuje cestu od spotřební, nekvalitní módy k udržitelnému šatníku v duchu slow fashion (kvalitní, etické a udržitelné módy).

Bez obalu
Barbora Tlustá | 2019

První česká kniha o životním stylu zero waste. Přináší praktické návody, jak do života postupně zavádět změny, které pomůžou omezit produkci odpadu, odmítnout zbytečný přebytek, začít žít udržitelně a uvědoměle.

Online publikace

Cirkulární Česko 2040 | Ministerstvo životního prostředí | 2021

Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040, který reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství a zdůrazňuje oběhové hospodářství jako prioritu České republiky. Více zde.

Cirkulární Česko 3 | 2020

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro úspěšné inovace českých firem. Pohled do zákulisí osmi firem – mapuje výzvy, kterým čelí, představuje jejich cirkulární řešení a výsledky, jichž s nimi dosáhly. Více zde.

The Circular Economy in Cities and Regions | OECD | 2020

Zpráva představující závěry z průzkumu OECD z 51 měst a regionů o oběhové ekonomice ve městech a regionech. Více zde.

Champions 12.3

Soubor publikací vydaných v pod globální iniciativou Champions 12.3, která celosvětově bojuje s plýtváním potravinami. Více zde.

Inspirace z Česka

Vracíme knihy zpět do oběhu

Cílem Knihobotu je, aby se knihy aktivně četly a Češi měli jednoduchý způsob a chuť přečtené knihy posílat dál a byli zvyklí číst knihy z druhé ruky. Knihobot je totiž služba, která lidem pomáhá vracet jejich přečtené i nechtěné knihy zpátky do oběhu. Za lidi zařídí celý proces prodeje knih a zároveň si přes e-shop mohou nakoupit další čtení – knížky z druhé ruky, z jejichž prodeje putuje provize zpět původnímu majiteli. Takto přes něj lidé otočili už milion knih.

více

SWAP Prague

SWAP je inovativní přístup ke směně zboží. Dlouhodobě propaguje zodpovědné návyky a udržitelnost nákupů. SWAP Prague umí pracovat nejen s širokou veřejností, ale také v rámci korporátního a studentského prostředí. S pomocí swapů podporuje nejen udržitelnost, ale také společenskou interakci a vzdělávání. Navíc swapy pomáhají zlepšit komunikaci a prohloubit vztahy mezi lidmi. Nové návyky si pak lidé odnáší a mohou je aplikovat doma nebo mezi přáteli.

více

Cirkulární akademie

Cirkulární akademie je komplexní vzdělávací centrum, které poskytuje hluboký vhled do tématu cirkulární ekonomiky, včetně provázanosti na další související témata, jako je legislativa, ESG reporting, uhlíková stopa, LCA, digitalizace nebo úspory. Jedná se o obsáhlý vzdělávací program, který je tvořen z odborných kurzů, webinářů a workshopů. Důležitou součástí každého kurzu je exkurze do zajímavých cirkulárních firem, kam se běžně veřejnost nedostane.

více

Inspirace ze zahraničí

Kaffeeform

Kaffeeform posouvá koncept cirkularity na novou úroveň. Myšlenka byla vyvinuta v roce 2009, poháněná záměrem vytvořit udržitelný materiál, jehož cílem je využít kávovou sedlinu, snadno dostupný odpad, a stát se alternativou k plastům. Dává obnovitelným zdrojům – které by skončily v koši – druhý život tím, že je přeměňuje na krásné předměty každodenní potřeby a dává jim nový účel.

více

Nekonečně recyklovatelný plast

Podle vědeckého časopisu Nature Chemistry tým vědců vyvinul typ plastu, který je nekonečně recyklovatelný a představuje tedy tzv. uzavřenou smyčku. Pomůže tak k celosvětovému problému plastového odpadu tím, že dramaticky zlepší globální míru recyklace. V současné době se recykluje přibližně 9 % plastů používaných po celém světě. To znamená, že převážná většina z více než 8,3 miliardy metrických tun plastu, vytvořeného od 50. let 20. století, skončila na skládkách.

více

Whole Surplus

Více než 30 % všech vyrobených potravin na světě skončí v odpadu, zatímco 60 % z nich je stále použitelných. Maloobchod je plný potravinového odpadu, který mimo jiné vede ke ztrátě marže 2 až 5 %. To vše v situaci, kdy každý den 7 % lidí trpí potravinovou chudobou. Turecký projekt Whole Surplus je online tržištěm propojujícím maloobchodníky s potravinovými bankami. Maloobchodníci informují o svých přebytcích, o něž mohou požádat nejbližší potravinové banky, aby je distribuovaly potřebným.

více

Aktuality na téma SDG 12

Aramark dlouhodobě podporuje Dům Ronalda McDonalda, teď pro něj nainstaloval a osázel bylinkové záhonky

Přejít na článek

Urbanity Campus Tachov se zařadil mezi nejlepší udržitelné projekty v ČR. Bodoval v soutěži na Czech & Slovak Sustainability Summit 2024

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Věci používejte opakovaně, opravujte je, recyklujte a sdílejte.

  1
 • Zkuste jednorázové vypůjčení věcí, které nepotřebujete dlouhodobě.

  2
 • Nenechávejte zbytky.

  3
 • Sbírejte zážitky a přátelé, ne jen věci.

  4
 • Kompostujte, snížíte tím množství skládek.

  5
 • Nakupujte chytře, nepodléhejte marketingovým trikům.

  6
 • Zjistěte si u firem, jejichž výrobky nakupujete, jestli dodržují udržitelné postupy a nepoškozují životní prostředí.

  7
 • Seznamte se s principy zero waste a vyzkoušejte si život bez odpadu.

  8
 • Zbylé nebo přebytečné jídlo darujte potřebným, nevyhazujte jej.

  9
 • Nakupujte v second handech.

  10

Co můžete udělat jako firma

 • Začleňte do své strategie udržitelné praktiky a procesy.

  1
 • S přírodními zdroji nakládejte efektivně.

  2
 • Zabraňte negativním vlivům vašeho podnikání na okolí a přírodu.

  3
 • Předcházejte vzniku odpadů, recyklujte, znovu používejte materiály.

  4
 • Podpořte ostatní firmy, aby přijaly udržitelné postupy do celého procesu výroby.

  5
 • Eliminujte jakákoli potenciální bezpečnostní rizika při práci vašich zaměstnanců.

  6
 • Nepoužívejte lidem i přírodě nebezpečné chemikálie, pesticidy a toxické látky.

  7
 • Přírodní zdroje využívejte v souladu s udržitelností ekosystémů.

  8

Podcíle

Uplatňovat desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu se zapojením všech států v čele s rozvinutými a s přihlédnutím k rozvoji a schopnostem států rozvojových

Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání

Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát

Do roku 2020 dosáhnout k životnímu prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí

Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání

Podporovat podniky, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv

Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními politikami a prioritami

Do roku 2030 zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou

Podporovat rozvojové země, aby posílily své vědecké a technologické kapacity, a přešly tak k udržitelnějšímu způsobu výroby a spotřeby

Vytvořit a zavést nástroje pro sledování dopadů udržitelného rozvoje na cestovní ruch, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Usměrnit neefektivní dotace na fosilní paliva podporující nadbytečnou spotřebu odstraňováním pokřivení trhu v souladu s podmínkami v jednotlivých státech, mimo jiné prostřednictvím daňové restrukturalizace a rušením těchto škodlivých dotací tam, kde existují, aby byl zřejmý jejich dopad na životní prostředí. Je potřeba přitom brát plně v úvahu specifické potřeby a podmínky rozvojových zemí a minimalizovat možné negativní dopady na jejich rozvoj způsobem, který bude chránit chudé a dotčené komunity

zpět na SDGs