12 Odpovědná
výroba
a spotřeba

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Inspirace ze zahraničí

Costa Rica Insect Company

V současné době využíváme přibližně 50 % obyvatelné půdy pro zemědělství. Živočišný průmysl zároveň patří mezi hlavními přispěvatele růstu emisí CO2. Za pouhých 30 let ale nebude množství dostupné stravy pro světovou populaci dostačující. Posláním společnosti Costa Rica Insect Company je vytvářet udržitelná řešení založená na hmyzu. Společnost produkuje suroviny a přísady pro výrobu potravin s vysokým obsahem bílkovin. Řešení je ekologické, udržitelné a navíc dobře škálovatelné.

více

Whole Surplus

Více než 30 % všech vyrobených potravin na světě skončí v odpadu, zatímco 60 % z nich je stále použitelných. Maloobchod je plný potravinového odpadu, který mimo jiné vede ke ztrátě marže 2 až 5 %. To vše v situaci, kdy každý den 7 % lidí trpí potravinovou chudobou. Turecký projekt Whole Surplus je online tržištěm propojujícím maloobchodníky s potravinami a potravinové banky. Maloobchodníci informují o svých přebytcích, o něž mohou požádat nejbližší potravinové banky a vybrat si z nich, aby je distribuovaly potřebným.

více

Vědci vyvinuli plast, který lze nekonečně recyklovat

Podle vědeckého časopisu Nature Chemistry tým vědců vyvinul typ plastu, který je nekonečně recyklovatelný a představuje tedy tzv. uzavřenou smyčku. Pomůže tak k celosvětovému problému plastového odpadu tím, že dramaticky zlepší globální míru recyklace. V současné době se recykluje přibližně 9 % plastů používaných po celém světě. To znamená, že převážná většina z více než 8,3 miliardy metrických tun plastu, vytvořeného od 50. let 20. století, skončila na skládkách.

více

Inspirace z Česka

Frusack

Sáčky Frusack k opakovanému použití ze světově unikátního kompostovatelného vlákna na bázi kukuřičného škrobu slouží jako alternativa k mikrotenovým sáčkům. Společnost si zakládá na etické a odpovědné výrobě. Výroba v ČR za férových podmínek pro dodavatele a řetězec výroby jsou zcela transparentní.

více

Scuk.cz

Scuk.cz podporuje lokální ekonomiku a dává prostor malým a středním farmářům, kterým poskytuje férové podmínky prodeje. Podporuje lokální zdroje a výrobu s misí udržitelného nakupování bez plýtvání s maximálním ohledem na životní prostředí a welfare zvířat. Projekt je postaven na konceptu sousedských komunit - Nákupních skupin, které vytvářejí hromadné objednávky a tím snižují náklady na dopravu, pohonné hmoty a dopad na životní prostředí.

více

Upcyklace skla

Projekt SRNA (jako Sklo, Recyklace, Nápad, Alchymie) se snaží, aby se „znovuvyužití" neboli upcyklování odpadního materiálu stalo běžnou součástí každodenního života jak na globální, tak na lokální úrovni. Pomocí tradičních sklářských metod přetváří skleněné láhve, tedy odpad, ve vlastní originální design. Všechny výrobky jsou vyráběny ručně, s úctou k přírodě a s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje.

více

8 důvodů, proč žít udržitelnější život

Cirkulární denim, pivo vyrobené z nesnědeného chleba nebo recepty z na první pohled nevzhledného ovoce a zeleniny: jen některé z geniálních nových způsobů výroby a spotřeby.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG12

Zvládli jsme to. Vybrali jsme na Hithit potřebné peníze na realizaci našeho e-shopu Nakup na Dobro! Na co se teď můžete těšit?

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Věci používejte opakovaně, opravujte je, recyklujte a sdílejte.

  1
 • Zkuste jednorázové vypůjčení věcí, které nepotřebujete dlouhodobě.

  2
 • Nenechávejte zbytky.

  3
 • Sbírejte zážitky a přátelé, ne jen věci.

  4
 • Kompostujte, snížíte tím množství skládek.

  5
 • Nakupujte chytře, nepodléhejte marketingovým trikům.

  6
 • Zjistěte si u firem, jejichž výrobky nakupujete, jestli dodržují udržitelné postupy a nepoškozují životní prostředí.

  7
 • Seznamte se s principy zero waste a vyzkoušejte si život bez odpadu.

  8
 • Zbylé nebo přebytečné jídlo darujte potřebným, nevyhazujte jej.

  9
 • Nakupujte v second handech.

  10

Co můžete udělat jako firma

 • Začleňte do své strategie udržitelné praktiky a procesy.

  1
 • S přírodními zdroji nakládejte efektivně.

  2
 • Zabraňte negativním vlivům vašeho podnikání na okolí a přírodu.

  3
 • Předcházejte vzniku odpadů, recyklujte, znovu používejte materiály.

  4
 • Podpořte ostatní firmy, aby přijaly udržitelné postupy do celého procesu výroby.

  5
 • Eliminujte jakákoli potenciální bezpečnostní rizika při práci vašich zaměstnanců.

  6
 • Nepoužívejte lidem i přírodě nebezpečné chemikálie, pesticidy a toxické látky.

  7
 • Přírodní zdroje využívejte v souladu s udržitelností ekosystémů.

  8

Podcíle

Uplatňovat desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu se zapojením všech států v čele s rozvinutými a s přihlédnutím k rozvoji a schopnostem států rozvojových

Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání

Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát

Do roku 2020 dosáhnout k životnímu prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí

Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání

Podporovat podniky, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv

Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními politikami a prioritami

Do roku 2030 zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou

Podporovat rozvojové země, aby posílily své vědecké a technologické kapacity, a přešly tak k udržitelnějšímu způsobu výroby a spotřeby

Vytvořit a zavést nástroje pro sledování dopadů udržitelného rozvoje na cestovní ruch, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Usměrnit neefektivní dotace na fosilní paliva podporující nadbytečnou spotřebu odstraňováním pokřivení trhu v souladu s podmínkami v jednotlivých státech, mimo jiné prostřednictvím daňové restrukturalizace a rušením těchto škodlivých dotací tam, kde existují, aby byl zřejmý jejich dopad na životní prostředí. Je potřeba přitom brát plně v úvahu specifické potřeby a podmínky rozvojových zemí a minimalizovat možné negativní dopady na jejich rozvoj způsobem, který bude chránit chudé a dotčené komunity

zpět na SDGs