ČEPS

Akciová společnost ČEPS  je výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy ČR, tedy páteřní sítě české elektroenergetiky. Hlavními úkoly společnosti jsou přenos elektřiny mezi výrobci a distributory elektrické energie, udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a rozvoj soustavy. ČEPS elektrickou energii ani nevyrábí, ani nedodává koncovým spotřebitelům, přesto však hraje zásadní roli pro hospodářství celé naší země. Dispečeři ČEPS 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, hlídají spolehlivý provoz soustavy, kvalitu a bezpečné dodávky elektřiny. Česká přenosová soustava je propojena se soustavami okolních států a slouží rovněž k exportu, importu a tranzitu elektrické energie v rámci Evropy. 

ČEPS si plně uvědomuje nejen své výsadní postavení v rámci české elektroenergetiky, ale vnímá i svou důležitou úlohu na poli společenské odpovědnosti. CSR aktivity společnosti se zaměřují zejména na sociální pomoc, podporu technického školství a energetické gramotnosti, regionální kulturu a rozvoj sportu dětí, mládeže a hendikepovaných, případně humanitární pomoc. Ročně ČEPS díky svému Dárcovskému programu podpoří stovky projektů. 

Společnost ČEPS se již od roku 2021 každoročně připojuje k celosvětové iniciativě Giving Tuesday s vlastním projektem Štědré dny ČEPS. Zaměstnanci v rámci interního hlasování rozhodují o tom, které tři vybrané neziskové organizace získají finanční dar. Mají také možnost přispívat individuálně srážkami ze mzdy. Společně pomáháme tam, kde je třeba!