9 Průmysl, inovace
a infrastruktura

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

Inspirace pro děti

Rare Places

Rare Places je online průvodce po nevšední architektuře. Nabízí již přes 80 míst k objevení. Zprostředkovává lidem tipy na výlety po místech, která jsou založena na architektuře samotné, většinou je to architektura v krajině, lokalizovaná převážně v Česku a na Slovensku.

více

Brontosauři v Himálajích

Brontosauři v Himálajích jsou přesvědčení, že Češi mají finance a technické znalosti, které mohou zlepšit život obyvatelům Malého Tibetu. Tamní lidé mají inspirativní kulturní zvyky, buddhistické učení, medicínu a úzký kontakt s přírodou, které mohou být pro Čechy důležitou alternativou. Unikátní spojení umožňují tyto přednosti vzájemně vyměňovat. Čeští odborníci pomáhají jako architekti, inženýři, manažeři, pedagogové atd,. s rozvojem tamní školy.

více

Do your :bit

Projekt Do your :bit přivádí dohromady inovace a Cíle udržitelného rozvoje a učí tak děti kódovat. Výzva Do your :bit přidává digitálnímu učení společensky odpovědný rozměr a umožňuje dětem aplikovat své digitální dovednosti na řešení situací v reálném světě. Pomocí technologií se seznámí s globálními cíli, pobaví se s micro :bit a budou rozvíjet sebe i svět okolo.

více

Inspirace ze zahraničí

Tire Industry Project

Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj iniciovala v roce 2005 globální projekt zaměřený na udržitelnost životního cyklu pneumatik. Do projektu je v současné době zapojeno 11 předních výrobců pneumatik, kteří představují 65 % celkové světové kapacity jejich výroby. Cílem projektu je zmapovat a řešit potenciální dopady životního cyklu pneumatik na lidské zdraví a životní prostředí.

více

SoluBio

Posláním brazilské společnosti SoluBio je eliminovat používání chemických látek v zemědělství pomocí inovativní technologie, která umožňuje zemědělcům vyrábět mimo jiné vlastní biofungicid a biopesticid. To nejenže přináší pozitivní dopady na životní prostředí a půdu, ale také snižuje náklady pro zemědělce. SoluBio vyvinul za pomoci chytrých technologií produkty a služby, které zajistí farmám biologickou ochranu před škůdci. Tento program zahrnuje laboratoř pro produkci bakterií a hub na farmě podle průmyslových vzorů a standardů; zařízení s vlastní technologií pro množení plísní a bakterií zemědělského využití na farmě; a soupravu s bakteriemi a houbami, sanitizérem a potravou pro pěstování bakterií/hub.

více

Piipee

Až 40 % sladké vody se používá k odplavování lidského odpadu. Každých 24 hodin se odehraje více než 15 miliard spláchnutí a až v 80 % případů se jedná o splachování moče. V Brazílii byla proto vyvinuta Piipee, biologická a ekologická kapalina, kterou je možné splachovat toaletu bez zbytečného plýtvání vodou, a tím šetřit nejen zdroje, ale i peníze. Jedná se o biologicky rozložitelné řešení, které odstraňuje pach moči, mění barvu, dezinfikuje záchodovou mísu, a to vše bez použití vody. Aplikuje se v ručním spreji nebo plastovým zařízením, které lze snadno instalovat na toalety.

více

Inspirace z Česka

Beton se 100% náhradou přírodního kameniva recyklátem

Cihlám, betonu, střešním taškám, dlažbě i keramice, zkrátka všemu, co se mělo vyhodit, dává společnost ERC-TECH a.s. nový život v recyklované betonové směsi. Revoluční technologie přináší systém nekonečného kruhu využití materiálů. Pokud by bylo plně využito této inovace, ušetřilo by se v České republice ročně více než 3,5 miliardy Kč a došlo by ke snížení objemu emisí CO2 o více než 1 milion tun.

více

Vracíme plasty do života

U plastů je zajištění materiálového využití komplikovanější než u jiných materiálů z důvodu velké druhové rozmanitosti a jejich vzájemných kombinací. Ze žlutých popelnic se tak k recyklaci dostanou nejčastěji PET lahve, které jsou snadno recyklovatelné. Zbývající část plastů často končí na skládce, nebo jako alternativní palivo. Projekt Vracíme plasty do života od společnosti Plastic Union již našel využití pro tzv. tvrdé plasty – materiály HDPE a PP.

více

Unikátní plavky

PLOVE je mladá módní značka. Vytváří unikátní a nadčasové plavky a sandály, které propojují produkt a experiment. Materiálové zkoumání, hravost a neotřelé technologické zpracování vedou k promyšleným výsledkům a netradičním kolekcím z plavkoviny. Plavky PLOVE jsou pečlivě navrženy a vyrobeny v ČR z kvalitních italských materiálů tvořených směsí regenerovaného nylonu a elastanu. Regenerovaná nylonová vlákna ECONYL® pochází z použitých rybářských sítí vylovených jako odpad z oceánu.

více

Soukromý: 6 výzev v oblasti průmyslu, inovací a infrastruktury

V současné době nemá přístup k základní hygieně a spolehlivým dodávkám elektřiny přibližně 2,4 miliardy lidí a čistou vodu nemůže získat téměř 800 milionů lidí. Co můžeme udělat pro zlepšení?

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG9

Urbanity Campus Tachov zvítězil v soutěži Best of Realty v kategorii Průmyslové a logistické areály

Přejít na článek

Od problémů k řešení během 5 týdnu. Vzniknout může i firma

Přejít na článek

Mladí sociální inovátoři získali ocenění a vyráží se svými produkty na trh

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • K napájení hraček používejte znovunabíjecí baterie, ne ty jednorázové.

  1
 • Uspořádejte třídní výlet do regionu, kde je slabší základní infrastruktura a bavte se o tom, jak tamní situaci zlepšit.

  2
 • Zajímejte se o to, jaké inovace zavedla vaše škola v posledních 10 letech.

  3

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Nakupujte u firem, které přispívají k rozvoji regionu.

  1
 • Recyklujte odpady, zabráníte tak narůstání skládek.

  2
 • Spočítejte si pro představu svou uhlíkovou stopu a zjistěte, jak se dá snížit.

  3
 • Přijímejte inovace, které mění svět k lepšímu.

  4
 • Podporujte projekty, které jsou užitečné pro společnost a zároveň pro planetu.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Vytvářejte odolnou infrastrukturu.

  1
 • Podporujte inkluzivní a udržitelnou industrializaci.

  2
 • Maximálně snižte procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.

  3
 • Eliminujte procesy, které mohou být škodlivé pro společnost nebo životní prostředí.

  4
 • Snižte na minimum množství odpadu.

  5
 • Plaťte včas povinné poplatky a daně, umožníte tím efektivní fungování trhu.

  6
 • Investujte do nových technologií a chytrých řešení.

  7

Podcíle

Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny

Podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a do roku 2030 významně zvýšit podíl průmyslu na zaměstnanosti a HDP, a to s ohledem na podmínky v jednotlivých zemích, a zdvojnásobit jeho podíl v nejméně rozvinutých státech

Zlepšit přístup malých průmyslových a jiných podniků – zejména v rozvojových zemích – k finančním službám, včetně dostupných úvěrů, a jejich začleňování do hodnotových řetězců a trhů

Do roku 2030 zmodernizovat infrastrukturu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly zdroje; dále využívat více čistých a k životnímu prostředí šetrných technologií a výrobních procesů; zapojí se všechny státy s ohledem na své možnosti

Posílit vědecký výzkum, zlepšit technologickou vybavenost průmyslových odvětví ve všech zemích, zejména rozvojových, a do roku 2030 podporovat inovace a významně zvýšit počet výzkumných a vývojových pracovníků na jeden milion obyvatel a výdaje na soukromý i veřejný výzkum a vývoj

Napomáhat rozvoji udržitelné a odolné infrastruktury v rozvojových zemích prostřednictvím lepší finanční, technologické a technické podpory africkým, nejméně rozvinutým, vnitrozemským rozvojovým a malým ostrovním rozvojovým státům

Podporovat rozvoj technologií, výzkumu a inovací v rozvojových zemích, včetně zajišťování příznivého politického prostředí mimo jiné pro průmyslovou diverzifikaci a výrobu zboží s přidanou hodnotou

Výrazně zvýšit přístup k informačním a komunikačním technologiím a usilovat o poskytování všeobecného a cenově dostupného přístupu k internetu v nejméně rozvinutých státech do roku 2020

zpět na SDGs