9 Průmysl, inovace
a infrastruktura

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

Inspirace z Česka

Využití 3D tisku v rozvojových zemích

Cílem projektu podpořeného ČRA je především rozvoj kapacit ve dvou vybraných zemích – v Gambii a na Ukrajině – s cílem umožnit zhotovení vybraných výrobků reflektující místní potřeby, co nejblíže konečnému uživateli. Iniciativa od Prusa Research zaměřená na využití 3D tisku je založena na úzké spolupráci mezi sektory (technologie, zdravotnictví, vzdělávání…). Mezi konkrétní výstupy patří zejména 3D tištěné dlahy, laboratorní vybavení nebo výukové pomůcky.

více

S.A.W.E.R.

Autonomní zařízení S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resources) dokáže i v extrémně suchém a horkém klimatu vyrobit pitnou vodu s využitím solární energie. Tu je možné použít pro lidskou spotřebu nebo zavlažování rostlin. Pokud je zařízení napojeno na síť, produkce je zhruba dvojnásobná. V takovém prostředí má zařízení S.A.W.E.R. oproti běžným čistě kondenzačním zařízením osmkrát vyšší produkci vody.

více

INFRASET

Firma MORAM CZ vynalezla technologii, která je určena pro obce a města na opravy děr a výtluků v asfaltu. Hlavní výhodou je využití recyklátu (vyfrézované svrchní části vozovky). Ten je nyní považován za toxický odpad. Díky této technologii je jednoduše opět použitelný na opravu výtluku. Výhody jsou zejména ekologie, velká finanční rentabilita, rychlost a recyklace materiálu, který by jinak bylo nutno upravit při zvýšené zátěži na životní prostředí a finanční nákladnosti.

více

Inspirace ze zahraničí

Káva pěstovaná v laboratoři

Pokud vědci dokážou překlenout propast v chuti mezi kávou, která byla pěstována na poli, a kávou pěstovanou v laboratoři, mohlo by to být nakonec oboustrannou výhrou pro milovníky kávy i pro biologickou rozmanitost. Byla by to káva vyrobená z rostlinných buněk. Centrum technického výzkumu VTT ve Finsku vyrábí kávové buňky v bioreaktoru pomocí buněčného zemědělství a říká, že úspěšně vyrobilo kávu vypěstovanou v laboratoři, která skutečně voní a chutná jako káva.

více

SoluBio

Posláním brazilské společnosti SoluBio je eliminovat používání chemických látek v zemědělství pomocí inovativní technologie, která umožňuje zemědělcům vyrábět mimo jiné vlastní biofungicid a biopesticid. SoluBio vyvinul produkty a služby, které zajistí farmám biologickou ochranu před škůdci. Tento program zahrnuje laboratoř pro produkci bakterií a hub na farmě podle průmyslových vzorů a standardů; zařízení s vlastní technologií pro množení plísní a bakterií zemědělského využití na farmě; a soupravu s bakteriemi a houbami, sanitizérem a potravou pro pěstování bakterií/hub.

více

Piipee

Až 40 % sladké vody se používá k odplavování lidského odpadu. Každých 24 hodin se odehraje více než 15 miliard spláchnutí a až v 80 % případů se jedná o splachování moče. V Brazílii byla proto vyvinuta Piipee, biologická a ekologická kapalina, kterou je možné splachovat toaletu bez zbytečného plýtvání vodou, a tím šetřit nejen zdroje, ale i peníze. Jedná se o biologicky rozložitelné řešení, které odstraňuje pach moči, mění barvu, dezinfikuje záchodovou mísu, a to vše bez použití vody. Aplikuje se v ručním spreji nebo plastovým zařízením, které lze snadno instalovat na toalety.

více

Aktuality na téma SDG 9

Právě teď jsme v přerodu využívání technologií, který nastane jednou za 100 let. Kolik času a prostředků mu věnujeme?

Přejít na článek

EY Podnikatelem roku České republiky se pro rok 2023 stává Sotirios Zavalianis z AKESO holding a.s.

Přejít na článek

Skupina Nova získala prestižní cenu HbbTV Awards. Obhájila ocenění z minulého roku

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Nakupujte u firem, které přispívají k rozvoji regionu.

  1
 • Recyklujte odpady, zabráníte tak narůstání skládek.

  2
 • Spočítejte si pro představu svou uhlíkovou stopu a zjistěte, jak se dá snížit.

  3
 • Přijímejte inovace, které mění svět k lepšímu.

  4
 • Podporujte projekty, které jsou užitečné pro společnost a zároveň pro planetu.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Vytvářejte odolnou infrastrukturu.

  1
 • Podporujte inkluzivní a udržitelnou industrializaci.

  2
 • Maximálně snižte procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.

  3
 • Eliminujte procesy, které mohou být škodlivé pro společnost nebo životní prostředí.

  4
 • Snižte na minimum množství odpadu.

  5
 • Plaťte včas povinné poplatky a daně, umožníte tím efektivní fungování trhu.

  6
 • Investujte do nových technologií a chytrých řešení.

  7

Podcíle

Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny

Podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a do roku 2030 významně zvýšit podíl průmyslu na zaměstnanosti a HDP, a to s ohledem na podmínky v jednotlivých zemích, a zdvojnásobit jeho podíl v nejméně rozvinutých státech

Zlepšit přístup malých průmyslových a jiných podniků – zejména v rozvojových zemích – k finančním službám, včetně dostupných úvěrů, a jejich začleňování do hodnotových řetězců a trhů

Do roku 2030 zmodernizovat infrastrukturu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly zdroje; dále využívat více čistých a k životnímu prostředí šetrných technologií a výrobních procesů; zapojí se všechny státy s ohledem na své možnosti

Posílit vědecký výzkum, zlepšit technologickou vybavenost průmyslových odvětví ve všech zemích, zejména rozvojových, a do roku 2030 podporovat inovace a významně zvýšit počet výzkumných a vývojových pracovníků na jeden milion obyvatel a výdaje na soukromý i veřejný výzkum a vývoj

Napomáhat rozvoji udržitelné a odolné infrastruktury v rozvojových zemích prostřednictvím lepší finanční, technologické a technické podpory africkým, nejméně rozvinutým, vnitrozemským rozvojovým a malým ostrovním rozvojovým státům

Podporovat rozvoj technologií, výzkumu a inovací v rozvojových zemích, včetně zajišťování příznivého politického prostředí mimo jiné pro průmyslovou diverzifikaci a výrobu zboží s přidanou hodnotou

Výrazně zvýšit přístup k informačním a komunikačním technologiím a usilovat o poskytování všeobecného a cenově dostupného přístupu k internetu v nejméně rozvinutých státech do roku 2020

zpět na SDGs