9 Průmysl, inovace
a infrastruktura

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

Inspirace ze zahraničí

Tire Industry Project

Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj iniciovala v roce 2005 globální projekt zaměřený na udržitelnost životního cyklu pneumatik. Do projektu je v současné době zapojeno 11 předních výrobců pneumatik, kteří představují 65 % celkové světové kapacity jejich výroby. Cílem projektu je zmapovat a řešit potenciální dopady životního cyklu pneumatik na lidské zdraví a životní prostředí.

více

SoluBio

Posláním brazilské společnosti SoluBio je eliminovat používání chemických látek v zemědělství pomocí inovativní technologie, která umožňuje zemědělcům vyrábět mimo jiné vlastní biofungicid a biopesticid. To nejenže přináší pozitivní dopady na životní prostředí a půdu, ale také snižuje náklady pro zemědělce. SoluBio vyvinul za pomoci chytrých technologií produkty a služby, které zajistí farmám biologickou ochranu před škůdci. Tento program zahrnuje laboratoř pro produkci bakterií a hub na farmě podle průmyslových vzorů a standardů; zařízení s vlastní technologií pro množení plísní a bakterií zemědělského využití na farmě; a soupravu s bakteriemi a houbami, sanitizérem a potravou pro pěstování bakterií/hub.

více

Piipee

Až 40 % sladké vody se používá k odplavování lidského odpadu. Každých 24 hodin se odehraje více než 15 miliard spláchnutí a až v 80 % případů se jedná o splachování moče. V Brazílii byla proto vyvinuta Piipee, biologická a ekologická kapalina, kterou je možné splachovat toaletu bez zbytečného plýtvání vodou, a tím šetřit nejen zdroje, ale i peníze. Jedná se o biologicky rozložitelné řešení, které odstraňuje pach moči, mění barvu, dezinfikuje záchodovou mísu, a to vše bez použití vody. Aplikuje se v ručním spreji nebo plastovým zařízením, které lze snadno instalovat na toalety.

více

Inspirace z Česka

ADLER Czech

Fotovoltaickou elektrárnu, která by při plném výkonu mohla zásobovat stovku rodinných domů, zprovoznil v září 2019 náš největší výrobce a distributor reklamního textilu ADLER Czech pro své logistické centrum v Ostravě. Investicí do nejmodernějšího a unikátního hybridního systému s akumulací do baterií udělala společnost velký krok k dalšímu snižování uhlíkové stopy a naplnění jednoho z Cílů udržitelného rozvoje, kterým jsou Dostupné a čisté energie. Kombinace 947 fotovoltaických panelů na střeše a plášti objektu s velkokapacitní baterií a kogeneračními jednotkami zajistí téměř stoprocentní potřebu elektrické energie celého objektu. Spolu s tím zabezpečí také nabíjení vysokozdvižných vozíků a elektromobilů. Projekt je součástí strategie společenské odpovědnosti firmy s cílem využití energie z obnovitelných zdrojů.

více

CRESTYL real estate

Česká developerská skupina CRESTYL se snaží svojí činností rozvíjet místa, kde staví. Nestaví jen další domy, ale do lokalit vnáší život. Jako developer si dobře uvědomuje odpovědnost ve stavebnictví a při projektování a stavění budov dbá na šetrný přístup. Pravidelně tak pro své budovy získává certifikaci LEED GOLD. Je to potvrzení, že budovy jsou navrženy s ohledem na energetickou efektivnost, ekologickou šetrnost a kvalitu vnitřního prostředí. Naposledy CRESTYL získal toto mezinárodní ocenění pro kancelářskou budovu DOCK IN THREE v pražské Libni. CRESTYL je rovněž členem České rady pro šetrné budovy (CZGBC).

více

Neogenia

Zlepšeme Česko je celonárodní participační platforma umožňující jednoduše informovat samosprávy, instituce i spoluobčany v okolí o problémech nebo je přímo požádat o pomoc s jejich řešením. Každý může pomocí platformy Mobilní rozhlas poslat informaci o vznikající černé skládce, ukradeném majetku, zatoulaném zvířeti nebo ztracené osobě. Za rok 2018 byly nahlášeny desítky tisíc podnětů po celé republice.

více

6 výzev v oblasti průmyslu, inovací a infrastruktury

V současné době nemá přístup k základní hygieně a spolehlivým dodávkám elektřiny přibližně 2,4 miliardy lidí a čistou vodu nemůže získat téměř 800 milionů lidí. Co můžeme udělat pro zlepšení?

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG9

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Šetřete elektřinou a vypojte ze sítě elektroniku a spotřebiče, které nepotřebujete.

  1
 • Nakupujte u firem, které přispívají k rozvoji regionu.

  2
 • Recyklujte odpady, zabráníte tak narůstání skládek.

  3
 • Spočítejte si pro představu svou uhlíkovou stopu a zjistěte, jak se dá snížit.

  4
 • Přijímejte inovace, které mění svět k lepšímu.

  5
 • Podporujte projekty, které jsou užitečné pro společnost a zároveň pro planetu.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Vytvářejte odolnou infrastrukturu.

  1
 • Podporujte inkluzivní a udržitelnou industrializaci.

  2
 • Maximálně snižte procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.

  3
 • Eliminujte procesy, které mohou být škodlivé pro společnost nebo životní prostředí.

  4
 • Snižte na minimum množství odpadu.

  5
 • Plaťte včas povinné poplatky a daně, umožníte tím efektivní fungování trhu.

  6
 • Investujte do nových technologií a chytrých řešení.

  7

Podcíle

Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny

Podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a do roku 2030 významně zvýšit podíl průmyslu na zaměstnanosti a HDP, a to s ohledem na podmínky v jednotlivých zemích, a zdvojnásobit jeho podíl v nejméně rozvinutých státech

Zlepšit přístup malých průmyslových a jiných podniků – zejména v rozvojových zemích – k finančním službám, včetně dostupných úvěrů, a jejich začleňování do hodnotových řetězců a trhů

Do roku 2030 zmodernizovat infrastrukturu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly zdroje; dále využívat více čistých a k životnímu prostředí šetrných technologií a výrobních procesů; zapojí se všechny státy s ohledem na své možnosti

Posílit vědecký výzkum, zlepšit technologickou vybavenost průmyslových odvětví ve všech zemích, zejména rozvojových, a do roku 2030 podporovat inovace a významně zvýšit počet výzkumných a vývojových pracovníků na jeden milion obyvatel a výdaje na soukromý i veřejný výzkum a vývoj

Napomáhat rozvoji udržitelné a odolné infrastruktury v rozvojových zemích prostřednictvím lepší finanční, technologické a technické podpory africkým, nejméně rozvinutým, vnitrozemským rozvojovým a malým ostrovním rozvojovým státům

Podporovat rozvoj technologií, výzkumu a inovací v rozvojových zemích, včetně zajišťování příznivého politického prostředí mimo jiné pro průmyslovou diverzifikaci a výrobu zboží s přidanou hodnotou

Výrazně zvýšit přístup k informačním a komunikačním technologiím a usilovat o poskytování všeobecného a cenově dostupného přístupu k internetu v nejméně rozvinutých státech do roku 2020

zpět na SDGs