CHEP CZ

CHEP CZ (součást skupiny CHEP a její matky Brambles) je největším oficiálním poskytovatelem služby poolingu palet v České republice. CHEP pronajímá na českém trhu přednostně 4 druhy modrých palet (dřevěná europaleta, dřevěná UK paleta, dřevěná ½ paleta, plastová plně recyklovatelná ¼ paleta).

Od tradičního trhu klasické „bílé výměny“ palet se liší byznys modelem zvaným paletový pooling. Jako cirkulární model založený na principu opakovaného využívání, nahrazuje směnný systém palet při dodávkách zboží od jeho výrobce k maloobchodníkovi, a eliminuje tak zbytečné převážení prázdných palet nazpět. Tím dochází mj. k podstatné úspoře emisí CO2 za nerealizované jízdy kamionů, zvýšení jejich vytíženosti a celkové efektivity při předávání zboží mezi partnery. Pooling také umožňuje vícenásobné sdílení, čímž se dosahuje „průtoku“ pouze jediné palety napříč dodavatelským řetězcem namísto dvou, tří nebo více palet (za každého v řetězci), čímž se druhotně šetří až 70 % dřeva.