ComAp

Akciová společnost ComAp se řadí k celosvětově významným dodavatelům řídících systémů v oblasti decentralizované výroby elektrické energie. Dlouhodobě pracuje na vývoji inteligentních řešení pro efektivní řízení výroby a dodávky energie např. záložních zdrojů v nemocnicích, datacentrech a na zaoceánských lodích.

Původně česká firma s globální působností si uvědomuje zodpovědnost za vliv její činnosti nejen na společnost, ale i na životní prostředí. Primární zdroje jsou omezené a je evidentní, že bez inovativních technologií a udržitelného přístupu, který se musí promítnout do všech činností společnosti, nelze dále pokračovat. ComAp nabízí řešení, která snižují spotřebu konvenčních paliv, optimalizují produkci emisí skleníkových plynů, a poskytuje tak svým zákazníkům produkty, které splňují potřeby ochrany životního prostředí.

ComAp od svého založení podporuje sociálně ohrožené komunity a neziskové organizace, a od roku 2019 se aktivně snaží snižovat uhlíkovou stopu zaváděním opatření na všech úrovních činnosti firmy v rámci programu ComAp Cares. Propojení s Cíli udržitelného rozvoje OSN umožní ComApu dále se v této činnosti rozvíjet a přispět tak k naplňování globálních cílů udržitelnosti.