Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder je nestátní nezisková organizace pečující o seniory, kterým nabízíme pomoc v různých životních situacích – od pomoci starému člověku u něj doma až po důstojnou péči trvale ležícím seniorům v posledních fázích života. Při naší práci klademe důraz na respektování jedinečnosti každého klienta. Snažíme se, aby seniory obklopovala jen atmosféra pohody a přátelství.

Poskytujeme registrované sociální služby – domov pro seniory (od r. 1999) a osobní asistenci (od r. 2000). Kapacita domova pro seniory je 52 lůžek. Každoročně v něm pečujeme o přibližně 65 seniorů (60 z Prahy) s vysokou potřebou odborné ošetřovatelské péče. V osobní asistenci máme kolem 60 klientů žijících v Praze.

V rámci domova poskytujeme seniorům komplexní ošetřovatelské, sociální, rehabilitační, nutriční a ergoterapeutické služby. V roce 2015 jsme začali spolupracovat s mobilním hospicem v oblasti poskytování paliativní péče. V domově pro seniory tak vytváříme seniorům prostředí, ve kterém můžou nejen žít jako doma, ale i umírat.

Jako další službu poskytuje Sue Ryder poradenské služby široké veřejnosti. Sociální pracovnice informuje seniora i jeho blízké o všem, co je pro něj důležité a zároveň ho provede všemi službami a možnosti, které může využít. Zároveň také nabízíme informace na poradenském portálu Neztratit se ve stáří, který je naší odpovědí na časté otázky týkající se stáří.