HOST Home – Start ČR

Představte si svět, kde každé dítě zažívá štěstí a lásku ve vlastní rodině. Bohužel, řada rodičů neměla vzory dobrých rodičů a nevědomky opakují chyby, které sami zažili. Organizace HOST každý rok pomáhá přibližně 250 rodinám a 400 dětem, často v těžkých životních situacích. Proškolené dobrovolnice a terénní pracovnice poskytují podporu přímo v domácím prostředí – od správy domácích financí až po hraní si s dětmi. Cílem je narušit začarovaný kruh ‚nešťastní rodiče – nešťastné dítě‘ a nabídnout zejména malým dětem lepší start do života. Podpora biologické rodiny je totiž šestkrát levnější (oproti ústavní péči) a nejefektivnější způsob, jak zajistit dětem šanci na harmonický rozvoj…protože dětství nepočká!