Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je krajem vína, historie a radosti ze života. V místech, kudy do Evropy kráčelo křesťanství, se během staletí zrodilo množství městeček a měst, v nichž dnes žije  1 195 000 obyvatel a které svým návštěvníkům nabízejí rozmanitou škálu divadelních a hudebních festivalů, veletrhů, výstav a dalších kulturních, společenských i sportovních událostí.

Jihomoravský kraj je regionem s výrazným ekonomickým potenciálem. Zejména v posledních letech roste počet podnikatelských subjektů v oblasti počítačové technologie, telekomunikací, vývoje softwaru a ostatních hi-tech oborů. Jihomoravský kraj výrazně podporuje rozvoj technologických a biotechnologických inkubátorů určených pro začínající firmy. Výhodou kraje je vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce transevropských silničních a železničních dálkových tras, které jsou důležitými tepnami spojujícími západní Evropu s východní a severní s jižní.

Na vysoké úrovni je také jihomoravské zemědělství. Jižní Morava je nejvýznamnější vinohradnickou a vinařskou oblastí. Nachází se zde přes 94 % všech vinic ČR, které dávají hrozny pro znamenitá vína. Silnou tradici zde má pěstování ovoce a zeleniny. Severní oblasti kraje jsou významným centrem lesnictví a produkce dřeva.

Kromě přírodních krás a kulturních památek lákají turisty na jižní Moravu také zdejší živé tradice, srdečnost a pohostinnost obyvatel. Folklór zahrnující hudbu, tanec, jazyk, lidové kroje, užité umění a umělecká řemesla zde není pouhým představením pro turisty, ale skutečnou součástí života. Význam tohoto dědictví dokládá zápis mužského sólového tance – „verbuňku“ a slovácké „jízdy králů“ na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Stále oblíbenějším způsobem poznávání Jihomoravského kraje jsou cyklotrasy včetně populárních Moravských vinných stezek.