Letokruh

Letokruh je nezisková organizace, jejímž posláním je dobrovolnictví zralého věku. Je tu pro ty, kdo chtějí být navzdory věku aktivní a mají chuť pomoci ve svém okolí. Již od roku 2018 zapojuje seniory do pomoci v jejich okolí nabídkou aktivit, které jsou šité na míru jejich naturelu, dodává jim odvahu a podporuje je při jejich realizaci.  

Pomáhá zájemcům najít vhodnou dobrovolnickou činnost, ve které mohou přirozeně předávat své znalosti, zkušenosti, dovednosti, a díky tomu získat respekt, uznání, zažívat radost a smysluplnost svého konání. Dobrovolníci čtou dětem ve školách pohádky, dělají společnost jiným seniorům doma či v seniorských zařízeních, vzdělávají své vrstevníky i mladší generace v různých kurzech (trénink paměti, ruční práce, besedy o cestování, …), doučují děti, pečou sladké dobroty na komunitní akce a mnoho dalšího.

Svou činností podporuje princip rovnosti a nediskriminace seniorů v rychle stárnoucí společnosti, posiluje jejich sebevědomí a prestiž, vytváří podmínky pro aktivní stárnutí, hledá formy participace seniorů na dění v občanské společnosti s využitím příkladů dobré praxe stávajících seniorských dobrovolníků Letokruhu. Zapojuje seniory do života komunity, posiluje jejich sociální vazby mezi sebou i napříč generacemi. Letokruh má na kontě celou řadu místně prospěšných aktivit a projektů. Zapojuje se pravidelně do komunitních akcí,  prezentuje činnost na veřejných fórech,  šíří myšlenku dobrovolnictví s cílem náboru. Díky tomu je v komunitě uznávanou organizací.