M-OCEAN

M-Ocean je full service eventová agentura, která tvoří události odpovědně. Každou akci realizují tak, aby naplnila přání klienta s minimálním negativním dopadem na životní prostředí a maximálně pozitivním sociálním impaktem. To vše prostřednictvím strategického plánování akcí. Tři pilíře, na kterých udržitelné eventy staví, se dají shrnout do 3P: People, Planet, Profit.

Velký důraz kladou v agentuře M-Ocean na vzdělávání veřejnosti o tom, jak se chovat odpovědně k životnímu prostředí. Pro tyto účely vytvořili zábavné zážitkové workshopy Odpovědná dílna, které realizují nejčastěji ve firmách v rámci nejrůznějších akcí. Ústředním tématem všech workshopů je odpad a jeho přetváření do nové užitečné formy. Prostřednictvím kvízů, přednášek a rukodělných činností se lidé naučí, jak o odpadu přemýšlet jinak a jak se chovat odpovědně.

Individuální konzultace s většími firmami řeší osobně majitelka agentury Martina Kafková. Na základě provedené analýzy představí možnosti, jak uspořádat firemní událost podle zásad udržitelnosti. Nabízí také konzultace, školení nebo nastaví ve firmě procesy pro plánování a realizaci budoucích eventů. Pomůže najít cesty, jak efektivně využívat zdroje, lépe plánovat a díky tomu dosáhnout nejen krátkodobého zisku, ale i dlouhodobých přínosů v podobě dobrých vztahů mezi firmou a jejími zaměstnanci či zákazníky.