13 Klimatická
opatření

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

AKADEMIE SDGs 2021

Akademie SDGs je bezplatný vzdělávací program k Cenám SDGs 2021, který připravila Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hub ČR s cílem zvýšit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. První akce z cyklu Akademie SDGs na téma „Jak přispět k obnově planety“ se věnovala SDG 13 a proběhla symbolicky na Den Země 22. dubna 2021. Na akci vystoupili experti a odborníci na udržitelnost a změnu klimatu, více zde.

 • Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti,
 • Marie Šabacká, polární ekoložka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
 • Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí,
 • Dalibor Dostál, zakladatel organizace Česká krajina,
 • Šimon Michalčík, lídr české pobočky Plant-for-the-Planet,
 • Thomas Weirich, americký odborník na udržitelnou energii.

Kde najdu více inspirace?

Knihy

There is no Planet B
Mike Berners-Lee | 2021

Věcný a střízlivý přehled o tom, jak může společnost na planetě žít a využívat její zdroje a zároveň ji zachovat pro další generace. Aneb co by měl o řešení klimatické změny vědět každý.

How to Avoid a Climate Disaster
Bill Gates | 2021

Bill Gates strávil dekádu zjišťováním příčin a dopadů klimatické změny. S pomocí expertů z oblasti fyziky, chemie, biologie, inženýrství, politologie a financí se soustředil na to, čeho musí být dosaženo, aby planeta sešla z cesty, na jejímž konci čeká environmentální katastrofa.

The New Climate War
Michael Mann | 2021

Michael Mann je především klimatolog, který se dlouhodobě změnami klimatu zabývá. V knize New Climate War vysvětluje používané taktiky a ukazuje, že jako společnost stále máme šanci vyhnout se katastrofální změně klimatu.

The Future We Choose
Christiana Figueres and Tom Rivett-Carnac | 2020

Průvodce problematikou v podání bývalé výkonné tajemnice OSN pro změnu klimatu Christiany Figueres a Toma Rivett-Carnaca, politického stratéga pro Pařížskou dohodu.

Online publikace

Zelená dohoda pro Evropu | Evropská komise | 2010

Zelená dohoda pro Evropu je plán, jak zajistit udržitelnost hospodářství EU. Toho bude dosaženo tak, že se ve všech oblastech politiky přemění klimatické a environmentální výzvy v příležitosti a zajistí se, aby byl tento přechod inkluzivní a spravedlivý pro všechny. Ke stažení zde.

Atlas klimatické změny | Fakta o klimatu | 2020

Brožurka grafik přehledně ukazujících klimatickou změnu, díky kterým můžete diskusi nebo výuku o klimatu pevně zakotvit v datech. Ke stažení zde.

Race to Zero: Mobilising leadership for a net zero economy | UN Global Compact | 2021

Brožura UN Global Compact, která poukazuje na potřebu urychlit společné jednání firem, zemí, regionů a měst, ve směru zrychlení dosahování uhlíkové neutrality jako nástroj boje proti změně klimatu. Ke stažení zde.

Inspirace z Česka

Mewery

Mewery vyvíjí plnohodnotné kultivované maso bez zabití jediného prasete, bez použití antibiotik a hormonů, s minimální zátěží na životní prostředí. V porovnání s tradiční produkcí vepřového masa eliminuje kultivace 92 % CO2 a šetří až 95 % území alokovaného pro chov zvířat a pěstování krmných plodin. Je tak šance nakrmit rostoucí populaci udržitelným způsobem a zároveň posílit soběstačnost Evropy a její nezávislost na zahraničných technologiích.

více

Prevenční program pro odolnější krajinu

Cílem programu je zvyšovat odolnost krajiny proti bleskovým záplavám pomocí krajinných opatření blízkých přírodě a tím přispívat k adaptaci české krajiny na změnu klimatu. Kooperativa vytipovává pojištěné obce, kde je vysoké riziko záplav, kterým následně nabízí úhradu studie proveditelnosti od spolku Voda, lidé, krajina. Výstupem studie je přehled možných opatření v krajině, která snižují riziko záplavy.

více

Plant-for-the-Planet

Organizaci Plant-for-the-Planet založil v roce 2007 teprve devítiletý Felix Finkbeiner v Německu. Poté spojil síly s OSN a nyní má organizace přes 88 tisíc mladých ambasadorů po celém světě, kteří se zasloužili o zasazení přes 13 miliard stromů. Na základě vědeckého výzkumu zahájili světovou iniciativu o zasazení 1 bilionu stromů, který může pohltit až 2/3 veškerých dosavadních emisí CO2 a tím poskytnout dostatek času pro řešení klimatické krize.

více

Inspirace ze zahraničí

Nová družice ve vesmíru

Na začátku března 2024 vyrazila do vesmíru nová družice MethaneSat, která bude měřit globální emise metanu. Poskytne první téměř komplexní přehled o únicích skleníkového plynu a zaměří se především na metan unikající z ropných a plynových polí.

více

Změna průměrné teploty

Průměrná teplota na severu pohoří Alp stoupá dvakrát rychleji než na zbytku severní hemisféry. Instituce Centre de Recherches sur les Écosystèmes d’Altitude se proto rozhodla navázat spolupráci s mobilním operátorem Orange na využívání 4G technologie k efektivnějšímu sběru dat o změnách teploty. Monitorování vývoje teploty v oblasti Mont Blanc má pomoci nalézt způsoby, jak eliminovat negativní důsledky oteplování.

více

Climate Changemakers

Učení je prvním krokem k akci. Při řešení klimatické krize musí i ti nejmenší nejprve pochopit, proč k ní dochází a co lze udělat pro zmírnění jejích dopadů. Kampaň Climate Changemakers proto pro děti přichystala zdroje pro výuku a představení klimatické změny srozumitelným a hravým způsobem. Děti tak mohou sledovat videa, číst příběhy, hrát kvízy nebo posílat vlastní zprávy.

více

Aktuality na téma SDG 13

Urbanity Campus Tachov se zařadil mezi nejlepší udržitelné projekty v ČR. Bodoval v soutěži na Czech & Slovak Sustainability Summit 2024

Přejít na článek

New Food Forum: Češi a Češky nakupují rostlinné alternativy častěji. Snižují svou spotřebu masa ve prospěch zdraví

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Sdílejte na sociálních sítích zajímavé články a příběhy o změně klimatu.

  1
 • Vystupujte veřejně na podporu ochrany planety a životního prostředí.

  2
 • Zajímejte se o otázky klimatu.

  3
 • Jezte víc rostlinné stravy a omezte spotřebu masa, jeho produkce má výrazný vliv na životní prostředí.

  4
 • Recyklujte všechno, co lze recyklovat, včetně staré elektroniky.

  5
 • Nakupujte produkty vyrobené ekologicky.

  6

Co můžete udělat jako firma

 • Zamezte spalování fosilních paliv, využívejte obnovitelné zdroje energie.

  1
 • Přírodní zdroje využívejte v souladu s ekosystémy a nenarušujte odolnost krajiny.

  2
 • Vyvarujte se procesům, které souvisí s ohrožením klimatu a přírodními katastrofami (např. deforestace).

  3
 • Omezte procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.

  4
 • Využívejte zdroje pitné vody environmentálně odpovědným a sociálně spravedlivým způsobem.

  5
 • Zajistěte, aby se ve firmě nepoužívaly zastaralé technologie nebo infrastruktura škodící životnímu prostředí.

  6
 • Podporujte vývojáře, kteří přináší moderní řešení pro čistou energii.

  7

Podcíle

Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami

Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování

Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů a včasné varování

Uvést do praxe závazek přijatý vyspělými zeměmi v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a do roku 2020 společně dát k dispozici ze všech zdrojů 100 miliard ročně na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti se smysluplnými opatřeními na zmírňování a transparentností při jejich zavádění a plně zprovoznit Zelený klimatický fond v co nejkratší době

Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacit pro efektivní plánování a řízení v oblasti změny klimatu v nejméně rozvinutých zemích, se zaměřením na ženy, mládež, místní a přehlížené komunity

* S vědomím, že Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu.

zpět na SDGs