13 Klimatická
opatření

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Inspirace ze zahraničí

RGS Nordic

Společnost RGS Nordic se rozhodla vyvinout digitální platformu pro optimalizaci využívání nákladních aut, která každý den přijíždějí do jejích více než 35 zařízení ve Skandinávii. Toto inovativní řešení pomůže snížit počet prázdných nákladních aut na silnicích a současně i snížit produkci CO2 a dalších emisí. Tento projekt je ukázkou, jak lze díky sdílení dat dlouhodobě snížit zatížení silnic, což je prospěšné pro byznys i životní prostředí.

více

#CaseforChange – Orange

Průměrná teplota na severu pohoří Alp stoupá dvakrát rychleji než na zbytku severní hemisféry. Instituce Centre de Recherches sur les Écosystèmes d’Altitude se proto rozhodla navázat spolupráci s mobilním operátorem Orange na využívání 4G technologie k efektivnějšímu sběru dat o změnách teploty. Monitorování vývoje teploty v oblasti Mont Blanc má pomoci nalézt způsoby, jak eliminovat negativní důsledky oteplování.

více

Friland

Společnost Friland se specializuje na chov zvířat ve volném výběhu a produkci organického hovězího a vepřového masa, které distribuuje po Dánsku i do zahraničí. Friland v rámci SDG akcelerátoru pracuje na snížení uhlíkové stopy svých farem a řeší, jak tuto přednost prodat potenciálním zákazníkům.

více

Inspirace z Česka

LIKO-S

LIKO-VO je výrobní hala třetího tisíciletí: objekt, který splývá s okolním prostředím a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Zelené fasády čistí odpadní vodu vyprodukovanou uvnitř a zároveň ji odpařují do ovzduší, čímž ochlazují interiér haly i její okolí. Zelené střechy brání odtoku dešťových vod, díky čemuž zvyšují retenci srážkové vody v místě a pomáhají lépe zvládat suchá období.

více

Skupina ČEZ

Společnost ČEZ vyhlásila závazek zasadit strom za každého zaměstnance Skupiny v České republice. Výsadby 22 877 stromů se ujmou sami zaměstnanci v rámci dobrovolnických dnů, které firma pravidelně pořádá na jaře a na podzim, a to již 12 let. Jen v průběhu listopadu 2019 vyrazilo do terénu 64 energetiků, kteří v kůrovcem napadených oblastech na Vysočině, v Beskydech a ve Středočeském kraji vysázeli 7 300 sazenic převážně buků, jedlí, dubů a olší. Při organizaci akce se klade velký důraz na kvalitu výsadby – používají se různé druhy dřevin, které jsou v daném regionu původní, tak aby budoucí les byl rozmanitější a odolnější. Sazenice, potřebné nářadí a ochranné pomůcky zajišťuje společnost ČEZ, zaměstnanci věnují svůj čas a fyzické síly.

více

Auto*Mat

Výzvu Do práce na kole už řadu let organizuje spolek Auto*Mat ve spolupráci s místními koordinátory. Popularita výzvy se rychle šíří do českých a moravských měst. Každým rokem se výrazně zvyšuje počet účastníků, zapojených měst i ujetých a uběhnutých „zelených kilometrů“. V květnu 2018 vyjelo, vyběhlo a vyšlo do ulic 16 347 zaměstnanců z 1 838 firem a institucí, kteří tak ušetřili 457 tun CO2.

více

17 věcí, které byste měli vědět o Gretě Thunberg

O Gretě Thunberg se někdy mluví jako o Johance z Arku klimatické změny.

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG13

Asociace společenské odpovědnosti představuje brožuru s výsledky Cen SDGs 2020

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Sdílejte na sociálních sítích zajímavé články a příběhy o změně klimatu.

  1
 • Kompostujte. Kompostování bioodpadu může snížit dopady na životní prostředí a zrecyklují se jím živiny.

  2
 • Vystupujte veřejně na podporu ochrany planety a životního prostředí.

  3
 • Zajímejte se o otázky klimatu.

  4
 • Jezte víc rostlinné stravy a omezte spotřebu masa, jeho produkce má výrazný vliv na životní prostředí.

  5
 • Recyklujte všechno, co lze recyklovat, včetně staré elektroniky.

  6
 • Nakupujte produkty vyrobené ekologicky.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Zamezte spalování fosilních paliv, využívejte obnovitelné zdroje energie.

  1
 • Přírodní zdroje využívejte v souladu s ekosystémy a nenarušujte odolnost krajiny.

  2
 • Vyvarujte se procesům, které souvisí s ohrožením klimatu a přírodními katastrofami (např. deforestace).

  3
 • Omezte procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.

  4
 • Využívejte zdroje pitné vody environmentálně odpovědným a sociálně spravedlivým způsobem.

  5
 • Zajistěte, aby se ve firmě nepoužívaly zastaralé technologie nebo infrastruktura škodící životnímu prostředí.

  6
 • Podporujte vývojáře, kteří přináší moderní řešení pro čistou energii.

  7

Podcíle

Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami

Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování

Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů a včasné varování

Uvést do praxe závazek přijatý vyspělými zeměmi v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a do roku 2020 společně dát k dispozici ze všech zdrojů 100 miliard ročně na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti se smysluplnými opatřeními na zmírňování a transparentností při jejich zavádění a plně zprovoznit Zelený klimatický fond v co nejkratší době

Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacit pro efektivní plánování a řízení v oblasti změny klimatu v nejméně rozvinutých zemích, se zaměřením na ženy, mládež, místní a přehlížené komunity

* S vědomím, že Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu.

zpět na SDGs