Nadační fond Filantia

Nadační fond Filantia se zaměřuje na vztahy na pracovišti, bezpečné pracovní prostředí a prevenci patologických jevů.

„Typickým projevem násilí je bossing nebo mobbbing. Obvykle se to shrne pod výraz šikana, ale je tam podstatný rozdíl. Bossing je násilí ze strany nadřízeného, mobbing pak útok, kterého se dopouští zaměstnanec, nebo spíše zaměstnanci vůči svým kolegům. Typů projevu násilí v kolektivech je víc, ale bossing a mobbing jsou nejčastější. Časté bohužel je, že se tyto věci vůbec neřeší.“

Podstata činnosti Nadačního fondu Filantia je v osvětě.  Vysoké číslo neřešené šikany, přes 80 procent, je šokující. Veřejnost se nejdřív potřebuje s tématem seznámit. Přestat bossing a mobbing tabuizovat, přestat považovat to, že šéf je tvrdý, za logický průvodní jev úspěšné firmy. Další pilíře jsou prevence a pomoc cílům šikany. Prevence směřuje k firmám, poskytovat jim pomoc hledat zdravou firemní kulturu, získat nástroje, jak včas rozpoznat šikanu a jak se s ní vypořádat. Posttraumatická pomoc cílům šikany je třetím pilířem činnosti Filantie.