Nadační fond TopHelp

Hlavní činností skupiny TopHelp jsou komplexní služby v domácím prostředí – konkrétně se jedná o domácí zdravotní péči a sociální služby osobní asistence. V rámci služeb můžeme pomoct se zajištěním zdravotních a kompenzačních pomůcek. Naší další činností je vzdělávání zejména v oblasti sociálních služeb.

Letité zkušenosti a znalost legislativního prostředí nás přesvědčily o nutnosti založit Nadační fond TopHelp, který mimo jiné si vzal za cíl pomoc seniorům a nemohoucím, aby mohli mít možnost co nejdéle zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Účelem fondu je shromažďování finančních prostředků a jejich účelné vynakládání k zajištění nutných potřeb především klientů a jejich rodin v tíživých životních situacích ve smyslu potřeby zdraví a ostatních humánních potřeb jedince.