Nový Prostor

Nový Prostor zvyšuje šance na restart a reintegraci osob bez domova do většinové společnosti. Spojuje rozdělenou společnost, pomáhá preventivně osobám, které se mohou dostat do nepříznivé sociální situace nebo se v ní již ocitli. Dává možnost výdělku všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Vzdělává osoby bez domova, aby lépe zvládaly složité životní situace a pomáhá jim, aby se dostaly z bytové nouze a postavily se na vlastní nohy. Realizuje sociálně prospěšné projekty.

Časopis Nový Prostor prodávají lidé v sociální tísní, osoby bez přístřeší a lidé ohrožení sociální exkluzí. Polovina z ceny časopisu zůstává prodejci. Časopis akcentuje své poslání nejen jako pomoc prodejcům v nouzi, ale také jako příležitost pro vznik jedinečné komunikační platformy, která jde napříč sociálními, věkovými a kulturními sférami. Časopis NP je součástí mezinárodní sítě street-paperů INSP.