Nový Prostor

Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáhá preventivně osobám, které se mohou dostat do tíživé životní situace. Realizuje sociálně prospěšné projekty.

Časopis Nový Prostor je čtrnáctideník, jenž prodávají lidé v sociální tísní, osoby bez přístřeší a lidé ohrožení sociální exkluzí. Polovina z ceny časopisu zůstává prodejci. Časopis akcentuje své poslání nejen jako pomoc prodejcům v nouzi, ale také jako příležitost pro vznik jedinečné komunikační platformy, která jde napříč sociálními, věkovými a kulturními sférami. Časopis NP je součástí mezinárodní sítě street-paperů INSP.