OMEXOM GA Energo

OMEXOM GA Energo je společností, která působí v oblasti elektromontáží pro výrobce a distributory elektrické energie. Specializuje se především na opravy a výstavbu elektrického vedení všech napěťových hladin (nn, vn, vvn) a výstavbu, rekonstrukce a modernizace rozvoden a transformoven. Své dodávky pokrývá kompletně od projektové přípravy, přes inženýrskou činnost, realizaci až po následný servis. V rámci energetické distribuční i přenosové soustavy zajišťuje pohotovostní havarijní službu pro liniové stavby.

Hlavními zákazníky jsou společnosti ČEPS, a.s., skupina ČEZ, E.ON Česká republika, s.r.o., PREdistribuce, a.s., významné výrobní podniky, stavební společnosti, dodavatelé zařízení a staveb pro infrastrukturu, soukromí investoři a také města a obce.

Svoji činnost  zahájila v roce 1993 a v současné době má 18 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko.

Součástí společnosti je také Smart City Polygon – projekt, který představuje technologie Smart city v praxi. V rámci jednoho areálu jsou instalovány ucelené systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení ochrany majetku, „chytré parkování“, zvýšení průjezdnosti lokalitou, ochranu životního prostředí, inteligentní řízení budov a další.

Více informací zde.