PEFC

PEFC Česká republika je organizace, jejímž cílem je podpora a propagace trvale udržitelného hospodaření v lesích a podpora spotřeby dřeva jako jedinečné ekologicky obnovitelné suroviny, které má Česká republika díky kvalitní práci českých lesníků dostatek. PEFC Česká republika je součástí globálně nejrozšířenějšího certifikačního systému PEFC se sídlem v Ženevě a představuje národní řídící orgán PEFC v České republice. V současnosti je celosvětově systémem PEFC certifikováno 288 mil. ha lesů (750tis. individuálních vlastníků lesů v 55 zemích) a více než 20 tis. zpracovatelských a obchodních společností jsou držiteli certifikátu spotřebitelského řetězce PEFC. V ČR je systémem PEFC certifikováno 70 % rozlohy lesů (1,8 mil. hektarů) a přes 300 společností prokazuje svou společenskou zodpovědnost zapojením se do spotřebitelského řetězce PEFC, čímž vytvářejí dodavatelský řetězec dodávající na trh výrobky ze dřeva a papíru z udržitelných lesních zdrojů.

Logo PEFC je mezinárodně známá a důvěryhodná značka poskytující zákazníkům informace o původu lesních produktů z udržitelných lesních zdrojů. Zákazníci mají tak díky značce PEFC možnost zodpovědné volby při výběru výrobků ze dřeva a papíru s vědomím toho, že podporují správnou péči o lesy a nepodílí se na devastaci lesů kdekoliv na světě.

Více informací o organizaci PEFC ČR najdete na stránkách www.pefc.cz a seznam držitelů certifikátu spotřebitelského řetězce CoC a držitelů certifikátu TUH trvale udržitelného hospodaření v lesích najdete na stránkách www.drzitele.pefc.cz.