PEFC

PEFC Česká republika je nezisková organizace, jejímž cílem je podpora a propagace trvale udržitelného hospodaření v lesích a podpora spotřeby dřeva jako jedinečné ekologicky obnovitelné suroviny, které má Česká republika dostatek. PEFC Česká republika je součástí globálně nejrozšířenějšího certifikačního systému PEFC se sídlem v Ženevě a přestavuje národní řídící orgán PEFC v České republice. V současnosti je celosvětově systémem PEFC certifikováno 275 mil. ha lesů (750tis. individuálních vlastníků lesů) a více než 17000 zpracovatelských a obchodních společností jsou držiteli certifikátu spotřebitelského řetězce. V ČR je pod kontrolou systému PEFC 70 % rozlohy lesů a přes 290 společností prokazuje svou společenskou odpovědnost prostřednictvím zapojení se do PEFC spotřebitelského řetězce, čímž vytvářejí dodavatelský řetězec dodávající na trh výrobky ze dřeva a papíru z udržitelných zdrojů.

Logo PEFC je mezinárodně známá a důvěryhodná značka poskytující zákazníkům informace o původu lesních produktů. Zákazníci mají tak díky značce PEFC možnost zodpovědné volby při výběru výrobků ze dřeva a papíru s vědomím toho, že podporují správnou péči o lesy a nepodílí se na devastaci lesů kdekoliv na světě.