PRO Gaudia

Nezisková organizace PRO Gaudia, z.ú. poskytuje dostupnou psychoterapeutickou podporu onkologicky a jinak dlouhodobě a vážně nemocným osobám, osobám umírajícím, jejich rodinám a osobám blízkým a zdravotnickým pracovníkům v Praze, v Brně a ve Znojmě od roku 2003.

Poskytováním svých služeb reaguje na nedostatečnou kapacitu odborného zdravotnického personálu v oblasti (především všeobecný nedostatek klinických psychologů). Přispívá ke zkvalitňování a zlepšování dostupnosti služeb pro dlouhodobě a vážně nemocné osoby, s důrazem na individuální přístup ke konkrétním klientům, s cílem zlepšení jejich psychické stability, kompetentnosti a lidské důstojnosti. Vzdělává laickou i odbornou veřejnost. 

V rámci realizace projektu Prosazení dostupnosti psychoterapeutické péče v roce 2022 navázala jednání se zástupci státních orgánů, institucí a neziskových organizací k vytvoření neformální platformy a společné strategie řešení dostupnosti nezbytné psychické péče ve všech fázích léčby, počínaje stanovením diagnózy, samotné léčby, i po jejím ukončení. 

Cílem projektu je současně informovat laickou i odbornou veřejnost o této problematice v rámci souběžné mediální kampaně a nově také formou osvětové webové stránky www.jsemvicnezmojenemoc.cz, která bude nabízet aktuální informace ze světa psychoterapie chronicky a jinak vážně nemocných, diskuze, online poradenství, prostor pro sdílení konkrétních příběhů pacientů a jejich přímých zkušeností s nemocí. Webové stránky budou také informovat o aktuálním dění ze setkávání neformální platformy.