Spirit2018

Spolek Spirit2018 z.s. je komunita žen – pěstounek. Společně se rozhodly změnit to, co se zdá nezměnitelné: přístup státu k dětem bez funkčních biologických rodin a k jejich pěstounům. Svou energii kromě péči o svěřené děti věnují aktivitám zaměřeným na celý systém náhradní péče – inspirují a vyhledávají nové žadatele, sledují naplněnost dětských domovů, průběh a výsledky krajských kampaní pro nalezení nových pěstounů, kvalitu příprav i celého procesu. Nabízí peer konzultace i mentoring pro začínající pěstouny. Předávají osvědčené znalosti i inspiraci, sdílí příběhy pěstounských rodin, propojují se s jinými pomáhajícími organizacemi a podporují se navzájem. Šíří myšlenku, že neexistuje dítě, kterému by kolektivní péče prospívala víc, než péče individuální a že místo mlácením hlavy o zeď je potřeba udělat v té zdi dveře a ty otevřít.