Sportimáček

Sportimáček je projekt pro zvyšování pohybové gramotnosti především u dětí v předškolním věku. Cílem projektu je vzbudit v dětech lásku ke sportu a dát jim pevné základy k dalšímu sportovnímu rozvoji. Program je akreditován MŠMT. V současnosti se Sportimáčkem cvičí již více než 2 500 dětí.