Vituplex

Česká společnost Virtuplex provozuje největší komerčně dostupnou halu pro virtuální realitu na světě, která pomáhá využívat virtuální realitu v podnikání. Díky špičkové technologii a know-how je zde možné nasimulovat budoucí podobu obchodních, výrobních či kancelářských prostor, ještě dříve, než vzniknou. Vytvořit zde lze i prostor pro virtuální obchodní jednání s účastníky z celého světa nebo platformu pro školení a trénink zaměstnanců. Využitím virtuální reality pomáháme firmám šetřit zdroje na fyzickou výstavbu maket a mokapů, možností připojit se do projektu vzdáleně přes cloudové řešení mohou zákaznici omezit cestování a svou fyzickou účast na setkáních.