VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou více než 170 let existence. Technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory učí na sedmi fakultách v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Realizuje se v řadě výzkumných projektů v oblasti výzkumu a vývoje, spolupracuje s řadou českých i zahraničních univerzit a také soukromým sektorem, ve kterém její studenti absolvují praxi. Její součástí je také pět vysokoškolských ústavů. Dlouhodobě se řadí mezi nejlepší univerzity v anketě Škola doporučená zaměstnavateli.

VŠB – Technická univerzita Ostrava si stanovila závazek být společensky odpovědnou institucí. Svou vzdělávací činnost se snaží zaměřovat nejen na své studenty, ale také širokou veřejnost. Pořádá proto řadu kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí. Příkladem můžou být projekty dobrovolnictví a humanitární oblasti (Báňská kapka krve, Technika jde na dřeň, Technika Run, Sbírka pro Moment) nebo tzv. zelené projekty – univerzita se dlouhodobě věnuje elektromobilům, životnímu prostředí nebo hospodaření s vodou. Získala také prestižní ocenění THE v kategorii Affordable & Clean Energy. Na přírodu univerzita myslí i při stavbě a vytápění svých budov: energetický provoz FEI zajišťují fotovoltaické články a tepelná čerpadla, budova auly je vytápěna pomocí tepelných čerpadel z hloubkových vrtů. Na některých budovách jsou nainstalovány sluneční kolektory pro zajištění soběstačnosti těchto budov při vytápění a ohřevu vody.

Společensky odpovědná je univerzita také v ekonomických záležitostech – veřejné zakázky jsou administrovány prostřednictvím E-ZAKu. Základním kritériem – ze zákona – je ekonomická výhodnost nabídky, hodnotí se ale také nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Pro nákup čisticích a úklidových prostředků vybírá škola firmy s ekologickým osvědčením ECO Real Green Clean, u nákupu kancelářských a papírenských potřeb univerzita cíleně vyhledává recyklované a recyklovatelné výrobky. Na recyklovaném papíře vychází i univerzitní časopis Akademik.