XPASS

Projekt XPASS představuje inovativní a komplexní přístup k řešení problematiky sexualizovaného násilí za pomoci moderního nástroje, kterým je mobilní aplikace XPASS. Komplexnost spočívá v unikátním propojení této aplikace s činností edukace, Nadačního fondu XPASS a podnikatelského záměru Xpass s.r.o.

XPASS vzdělává, šíří osvětu i právní povědomí, boří mýty, stereotypy a předsudky. Vede ke zdravým návykům odpovědného sexuálního chování, vytváří bezpečné prostředí při seznamování on-line i naživo, podporuje romantické vztahy a zdravé sebeuvědomění. Obětem sexuálního násilí nebo těm, kteří z něj byli křivě obviněni, poskytuje nadační fond pomoc formou financování právních a psychologických služeb. Multifunkční mobilní aplikace je svému uživateli kapesním průvodcem bezpečným intimním životem, která mimo jiné umí zajistit důkaz v podobě digitální stopy o okolnostech konsentu. Dokáže rychle zprostředkovat kontakty a informace důležité pro řešení případných nechtěných situací, dokáže takovým situacím předejít.

V souladu s lidskými právy XPASS zvyšuje bezpečnost obyvatel, chrání jejich zdraví a životy.

Cílem celého projektu je snížení počtu sexualizovaného násilí a rychlá, odborná pomoc obětem prostřednictvím Nadačního fondu XPASS.

prevence – podpora – pomoc – důkaz