Život dětem

Neziskovou organizaci Život dětem o.p.s. založily Maria Křepelková s Annou Strnadovou v roce 2000 s hlavním cílem – pomáhat nemocným dětem v celé republice. Nejprve pomoc směřovala do nemocnic a později se organizace zaměřila především na rodiny, které se starají o vážně nemocné děti, protože ty pomoc hledají velmi obtížně. Jedná se o rodiny, které musejí o své děti pečovat celodenně, a tak jeden z rodičů nemůže pracovat a rodina žije z jednoho platu. Bohužel často se stává, že na péči o takto nemocné dítě zůstane maminka sama, bez pomoci, bez možnosti pracovat, zcela odkázána na sociální dávky, za které svému dítěti nemůže pořídit kolik potřebný invalidní vozík (zdravotní pojišťovny ho hradí jen z části), vertikalizační stojan či jiný zádržný systém nebo speciální neurorehabilitace, které dětem s pohybovými problémy tolik pomáhají, ale rodiče je musejí většinou hradit v plné výši samy.

Život dětem pořádá od r. 2000 třikrát ročně veřejnou sbírku, která je veřejnosti známá jako „Srdíčkové dny“. Lidé se na ulici setkávají s dobrovolníky ze středních škol a učilišť pravidelně na konci března, v druhé půlce září a na začátku prosince.

Už od r. 2010 vždy v listopadu probíhá ve všech prodejnách společnosti Lidl sbírka Srdce dětem za úžasné podpory zákazníků. Ti si u pokladen mohou zakoupit samolepku za 30 Kč ve tvaru srdíčka, kterou si buď odnesou domů nebo ji nalepí do velkého srdce ve výloze. Tato sbírka se stala zákazníky velmi oblíbenou a je velkým přínosem pro nemocné děti.

Život dětem o.p.s. děkuje všem, kteří se postupně přidávají k laskavým dárcům. Pokud by někdo měl zájem přispět nemocným dětem libovolnou částkou, stačí ji poslat na účet 83297339/0800 pod VS 7777.