Co je to akční plán ČR pro cirkulární ekonomiku?

28. 8. 2023

Oběhové hospodářství se soustředí na udržení hodnoty výrobků, materiálů a zdrojů v ekonomickém cyklu po co nejdelší dobu a na jejich následné navrácení do výrobního procesu na konci jejich životnosti. Pomocí tohoto schématu se minimalizuje plýtvání a tvorba odpadu, což je v rámci udržitelnosti klíčové.

Opačným pojmem je pak lineární ekonomika, která funguje na principu – získat zdroje, vyrobit z nich zboží, distribuovat jej zákazníkům, kteří ho spotřebují a po jejich využití se stane odpadem. S ohledem na nadprodukci často nekvalitních výrobků, které mají krátkou životnost, je tento koncept dlouhodobě neudržitelný.

Akční plán pro cirkulární Česko 2022 – 2027 je implementační dokument Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040, vypracovaný Ministerstvem životního prostředí. Reaguje na stále rostoucí spotřebu a nezbytnost přijmout přísnější opatření v oblasti využívání zdrojů oběhového hospodářství, a to v celém hodnotovém řetězci. Jedná se o první Akční plán pro cirkulární ekonomiku v České republice. Navrhované principy zohledňují potřeby na globální úrovni, ale zároveň vedou české hospodářství k modelu plně rozvinuté cirkulární ekonomiky.

Hlavním cílem je podrobněji nastavit způsob plnění strategických cílů opatření Cirkulárního Česka 2040 do podoby aktivit, na základě kterých se stanoví jasný způsob naplnění, zdůvodní potřebnost a určí se hlavní nositelé odpovědnosti za dané aktivity.

Aktivity Akčního plánu

Navrhované principy jdou ruku v ruce s globálními potřebami v oblasti cirkulární ekonomiky. Aktivity se mohou v jednotlivých prioritních oblastech překrývat. Akční plán pro období 2022-2027 sleduje zejména:

  • minimalizaci odpadu a zvýšení efektivity zdrojů – pomocí optimalizování využití zdrojů skrze opětovné použití a důrazu na maximalizaci využití druhotných a recyklovaných surovin, čímž se minimalizuje tlak na přírodní zdroje a sníží se negativní dopady na životní prostředí;
  • podporu inovativních a udržitelných přístupů ve výrobě a spotřebě – vzdělávání a osvěta veřejnosti o výhodách cirkulární ekonomiky a rozvoj technologií a řešení, které přispějí k udržitelnější produkci;
  • podporu inovací a udržitelného designu včetně vývoje ekologicky šetrných produktů a služeb – navrhování výrobků tak, aby měly co nejdelší životnost, byly snadno opravitelné a recyklovatelné, a tím usnadnit cestu k udržitelnosti.

Akční plán zmiňuje i vytvoření zálohového systému pro nápojové obaly. Tento by se měl týkat PET lahví a plechovek. Zkušební projekt zálohování byl spuštěn již na 6 prodejnách řetězců Lidl a Kaufland po celé republice. Ve velkém bychom pak mohli začít se zálohováním nejdříve v roce 2025. Mimo jiné stanovuje Akční plán aktivity pro bioekonomiku a potraviny, stavebnictví a další omezení jednorázových plastů a recyklaci textilu.

Cirkularita je v rámci udržitelného rozvoje nejen velmi důležitým pojmem, ale i krokem, pod který spadají aktivity vedoucí k dlouhodobému udržitelnému přístupu. Akční plán pro cirkulární Česko 2040 je zaštiťujícím dokumentem, který udává směr rozvoje hospodářství země pro příští generace. Tento je postaven na principu participace, a proto počítá s aktivním zapojením všech zainteresovaných aktérů. Ministerstvo životního prostředí bude dále spolupracovat s průmyslovými partnery, obcemi a nevládními organizacemi pro zajištění úspěšné implementace.


Autor: Mgr. Jakub Málek a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Železnice bez plastů: Správa železnic se startupem Lokni začnou instalovat automaty na filtrovanou vodu. Cestující budou mít denně půl litru zdarma

Přejít na článek

Africké fairtradové růže mají nižší dopady na životní prostředí než ty z evropských skleníků

Přejít na článek

Začal nový semestr a Univerzita Karlova to oslavila udržitelně. Menzy vaří vegansky už od září

Přejít na článek