Do konce desetiletí se chce ČEZ posunout v hodnocení udržitelnosti mezi 20 % nejlepších energetik

13. 10. 2021

Skupina ČEZ se chce do konce tohoto desetiletí v ratingu udržitelnosti posunout mezi pětinu nejlépe hodnocených energetik v Evropě. Splnění cíle pohlídá nový útvar ESG vedený Kateřinou Bohuslavovou ve funkci Chief Sustainability Officer. ESG ukazatele totiž hrají čím dál větší roli při rozhodování investorů, bank, pojišťoven, ale třeba i zákazníků či zaměstnanců.

Letos vyhlášená Vize 2030 – Čistá energie zítřka nejen výrazně urychluje dekarbonizační strategii Skupiny ČEZ, ale stanovuje si ambiciózní cíle i v dalších oblastech; konkrétně v ochraně životního prostředí, v sociálních vztazích a v transparentním řízení společnosti neboli ESG. Proto vznikl speciální útvar, jehož úkolem je pomoci nastavit dílčí cíle v jednotlivých oblastech působení Skupiny ČEZ, strategicky je koordinovat a dohlížet na jejich naplňování. Zároveň bude mít na starost nefinanční reporting Skupiny ČEZ, tak aby byl pro ratingové společnosti specializované právě na hodnocení ESG přehlednější a lépe odrážel posun v naplňování cílů. Útvar ESG Skupiny ČEZ řídí jako Chief Sustainability Officer Kateřina Bohuslavová, která přišla z akademické sféry.

„Skupina ČEZ nezačíná od nuly, ale staví na dlouholetých zkušenostech v oblasti firemní společenské odpovědnosti a na aktivitách, kterými dlouhodobě přispívá k plnění vybraných cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Témata ESG jsou zakomponována do DNA firmy a obchodní i udržitelná strategie se snoubí v komplexním a provázaném systému. Věřím, že si ČEZ díky tomu zachová pozici inspirativního lídra v udržitelnosti a že i nadále bude vzorem pro další energetiky ve střední Evropě,“ říká Bohuslavová.

Svou dlouhodobou dekarbonizační strategii Skupina ČEZ letos na jaře aktualizovala a zároveň formulovala konkrétní cíle do roku 2030 právě podle nefinančních kritérií ESG. V oblasti ochrany životního prostředí se zaměří na zrychlené snižování uhlíkových emisí i emisí dalších znečišťujících látek a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů. Do konce desetiletí tak například sníží svou emisní intenzitu o více než 55 %, a postaví nové obnovitelné zdroje energie o celkovém výkonu až 6 000 MW. V oblasti sociálních vztahů se ČEZ zaměří na rekvalifikaci zaměstnanců zasažených odklonem od uhlí a na zajištění dostatku nového odborného personálu. Připravuje také rozsáhlou digitalizaci zákaznických procesů. V oblasti řízení společnosti deklaruje ČEZ ambiciózní cíle týkající se diverzity a rovných příležitostí, kdy dlouhodobě cílí na 30% zastoupení žen v managementu.


Zdroj: Do konce desetiletí se chce ČEZ posunout v hodnocení udržitelnosti mezi 20 % nejlepších energetik. Dohlédne na to nový útvar. Skupina ČEZ. Tisková zpráva, 7. 10. 2021.

Související

Ohlédnutí za Cenami SDGs: V roce 2019 se odehrál první fotbalový šampionát pro ženy – aktivistky na Václavském náměstí

Přejít na článek

DPDgroup je prvním globálním balíkovým přepravcem s vědecky potvrzenými krátkodobými i dlouhodobými cíli o redukci emisí

Přejít na článek

Kláštorná Kalcia – nová minerální voda v designovém balení ze 100% recyklovaného materiálu

Přejít na článek