Firemní filantropie nabírá na síle díky inovativním kampaním na Darujme.cz

Ze světa členů

12. 2. 2024

Přístup k firemní filantropii se proměňuje. Jak ukázaly letošní vánoční kampaně na Darujme.cz, portálu pro snadné darování od Nadace Via, čím dál víc v ní hrají roli technologie a zapojení zaměstnanců.

Progresivní firmy dnes chápou, že zapojení do veřejně prospěšných aktivit je stejně důležitou součástí jejich celkové „image“, jako profitabilita. Jak názorně ukazují poslední čísla Fóra dárců, výrazně roste počet lidí, kteří považují počínání firem v oblasti společenské odpovědnosti za důležité. Celkem 76 % zaměstnanců považuje společenskou angažovanost zaměstnavatele za důležitou, a pro 46 % uchazečů o zaměstnání je to dokonce klíčové kritérium při výběru pracovního místa. Zvláštní důležitost tomu přikládají mladší ročníky (18-29 let). Firemní filantropie tak hraje klíčovou roli nejen v oblasti sociální odpovědnosti, ale i v rámci atraktivity zaměstnavatele.

Firemní filantropie zlepšuje výkon

Klíčem k úspěchu promyšlené firemní CSR strategie je právě aktivní zapojení všech spolupracovníků. Zaměstnanci, kteří se sami dlouhodobě podílí na veřejně prospěšných aktivitách svého zaměstnavatele, jsou loajálnější a lépe chápou firemní hodnoty. Zahraniční studie ukazují, že mají i vyšší pracovní nasazení, což má přímý dopad na výkon a konkurenceschopnost firmy.

Sbírky se přesouvají do online prostředí

Firemní filantropie se nejčastěji točí okolo tří stěžejních forem podpory: darování finančních prostředků, zajištění věcných darů a darování času nebo know-how. Díky platformám, jako je například Darujme.cz od Nadace Via, firmy při darování financí stále více využívají aplikace a online prostředí. Je to jednoduché, transparentní, administrativně nenáročné a vhodné i pro firmy, které se společensky odpovědnými aktivitami teprve začínají a chtějí si nejprve „otestovat terén“.

Klíčem k úspěchu je zapojení zaměstnanců

U online sbírek je zásadní promyšlený citlivý přístup a správně zvolená interní komunikace. Ať už se rozhodnete podpořit jakékoli téma, konkrétního člověka nebo organizaci, ukažte vašim lidem, že vás jejich názor opravdu zajímá. Diskutujte s nimi o tom, jaké hodnoty chcete společně jako firma podpořit a pak je nechte spolurozhodnout, které konkrétní aktivity zvolíte.

V pojišťovně Kooperativa si zaměstnanci před lety oblíbili vánoční darovací kampaň, kdy si jednotlivé regionální agentury zvolily organizaci ve svém okolí, často se jednalo o Dětský domov nebo místní sanatorium apod., zjistili jejich potřeby a společně do kasičky sbírali drobné na věcný dar, který firma rovněž finančně podpořila. Slavnostně jim pak vybraný dar osobně před svátky dovezli a předali. Bohulibá idea, ale logistické peklo. Před dvěma lety společně s Nadací Via převedli kampaň do online prostředí, kde se na jedné webové stránce pod firemní identitou přehledně potká kolekce agenturami vybraných organizací, které se pak utkají v soutěži o pozornost dárců. Často zde funguje i zdravá soutěž mezi jednotlivými nominanty o úspěšnější sbírku. Vše je transparentní, pod jedním odkazem, vizuálně atraktivní, na dva kliky a s okamžitým potvrzením o daru. Letos Nadace Kooperativa podpořila 19 různých sbírek a zapojila přes 733 zaměstnanců. Tento projekt dokázal vybrat 647 252 Kč, což představuje nárůst o 15 % oproti předchozímu roku. Významnou roli zde hrála i podpora ze strany firmy, která finančně přispěla k výtěžku sbírek.

Podobně si Vánoce oblíbila i česká pobočka společnosti PwC. I tady je součástí úspěchu aktivní zapojení zaměstnanců už ve fázi počáteční nominace. Pracovníci firmy vybírají konkrétní příběhy pomoci ze svého bezprostředního okolí (ovdovělá samoživitelka, rodina s hendikepovaným dítětem apod.). Pod každou sbírkou, která se dostane do finálního výběru, pak figuruje i jméno nominanta a jeho vztah k podpořenému. Vedení firmy rovněž příběhy podporuje jednorázovým příhozem těsně před odstartováním kampaně. Díky tomuto modelu dokázala společnost PwC výrazně zvýšit výtěžek své dobročinné sbírky, konkrétně o 11 %.

O co tedy jde ve firemním dárcovství?

Ve výsledku nezáleží tolik na formě daru či výši daru, ale na jeho smysluplnosti a souladu s hodnotami firmy a jejími zaměstnanci. Firemní filantropie a zaměstnanecké sbírky představují nejen přínos pro společnost, ale i významný faktor v budování silné firemní kultury a značky. Jde o to, zda řešení, které zvolíte, dává smysl v kontextu vašich cílů, hodnot a zda bude v souladu s firemním DNA. A to tvoří oni, vaši spolupracovníci.


Zdroj: Firemní filantropie nabírá na síle díky inovativním kampaním na Darujme.cz. Nadace Via. Tisková zpráva

Související

Dva roky po tornádu vzniká unikátní výzkum o vzájemné spolupráci

Přejít na článek

Mobilní aplikace DOBROKRUH: Společně na jednom místě pro dobro

Přejít na článek