Hledáme úředníky a úřednice měnící svět k lepšímu

17. 4. 2024

Od svého založení v roce 2017 se Ceny SDGs staly symbolem prestiže a oceněním nesnadné práce inovátorů, kteří usilují o lepší svět a naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Letos Asociace společenské odpovědnosti společně se spoluvyhlašovateli zaměří svůj pohled i na zaměstnance státní a veřejné správy. Na ty, kdo většinou nejsou vidět, ale stojí u rozhodnutí, která každému z nás více či méně ovlivní život.

Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové je inspirováno zásluhami této významné osobnosti české diplomacie, která náhle zemřela v roce 2022. Působila jako velvyslankyně České republiky v Japonsku a Švýcarsku. Během své diplomatické dráhy se zasloužila zejména o ukotvení Česka v euroatlantických strukturách, byla například první vysoce postavenou Češkou v Mezinárodním sekretariátu NATO. Podílela na založení Cen SDGs a otevřela tak českou diplomacii novým formám spolupráce s nevládním a komerčním sektorem.

Kateřina vynikala nejen svým rozhledem, ale také zásadovostí a smyslem pro spravedlnost. Zasazovala se o české zájmy a byla oporou pro své kolegyně a kolegy. Z úcty k její práci nejen v oblasti SDGs vyhlašujeme toto zvláštní ocenění a hledáme ty, kteří se nebojí inovovat a zjednodušovat systém pro lepší službu veřejnosti a aktivně a odhodlaně přispívají k dosahování SDGs ve veřejném sektoru,” vysvětlila Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, že hlavní motivací nové kategorie je ocenit úsilí a přinést příklady dobré praxe. Nominovat státní nebo regionální úředníky a úřednice – diplomaty, zaměstnance krajských a místních úřadů a další – může kdokoli.

Pro český stát a samosprávy pracují tisíce schopných a pracovitých lidí. Přínosy a výsledky jejich práce však často nejsou zřetelně vidět a jména jejich autorů a autorek ještě méně. I proto si velmi vážím možnosti spolupodílet se na takto významné údalosti, jakou představuje udílení Cen SDGs 2024, o to víc, kdy je součástí ocenění jejich rozšíření na zaměstnance veřejné správy, které vnímám jako další z kroků, jak posílit důvěryhodnost a sebevědomí českých úřednic a úředníků. Je to zejména výsledek jejich práce, který přispívá k tomu, že jsou veřejné služby u nás na patřičné úrovni. Svojí činností, pracovním nasazením, vytrvalostí, kreativitou či schopností být otevřeni novým věcem zlepšují službu pro občany. Přispívají tak významně k naplňování veřejného zájmu a zajišťují dobré fungování státu, krajů nebo obcí,” přiblížil Jindřich Fryč, nejvyšší státní tajemník MV ČR.

Vítěze vybere odborná porota, jejímiž členy budou Jindřich Fryč, nejvyšší státní tajemník MV ČR; Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje sekce ochrany klimatu při MŽP ČR; Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka A-CSR; Kateřina Joselová, vedoucí oddělení vědecké diplomacie MZV ČR a sestra Kateřiny Fialkové, Marcela Dvořáková z Velvyslanectví ČR v Bernu. Uzávěrka přihlášek pro tuto kategorii je 31. května. Nominace můžete podávat ZDE.

Nejen úředníci, i udržitelné projekty mají dveře otevřené

Ceny SDGs, které jsou světově unikátním oceněním, přitahují široké spektrum účastníků z různých sektorů. Od jejich založení se přes 1500 projektů snažilo ukázat, jak mění svět k lepšímu – od velkých mezinárodních korporací po malé a střední podniky, neziskové organizace, školy a města. Ceny nejsou jen o uznání úspěchů v udržitelnosti, ale také o mobilizaci veřejné podpory pro řešení globálních výzev.

Od roku 2022 se Ceny udílí jednou za dva roky. To dává potenciálním kandidátům dostatek času na přípravu a zdokonalení svých projektů. Pro letošek se mohou až do 30. dubna hlásit do kategorií vzdělání; diverzita, rovnost a inkluze; inovace, technologie a cirkulární ekonomika; rozvojová spolupráce, mír a partnerství; změna klimatu a biodiverzita a mladý lídr.

Letošní ročník Cen SDGs vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Generálním partnerem je Skupina ČEZ.

Více informací najdete na webu www.cenysdgs.cz.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR a osobní archiv Lucie Mádlové

Související

ESG Rating v praxi: ,,Ukázal nám oblasti, které naší udržitelnosti zatím zůstaly skryty” zaznělo na poslední červnové akci

Přejít na článek

Vědkyně z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity získala ocenění pro ženy ve vědě

Přejít na článek