Jak probíhal seminář: Byznys a lidská práva?

29. 2. 2020

Ve spolupráci s NaZemi jsme připravili kulatý stůl na téma byznys a lidská práva.

Debata o odpovědnosti firem za dodržování lidských práv se posouvá směrem k závazné legislativě, která vzniká na národní, evropské i globální úrovni, a která má zajistit lidská práva v přeshraničním podnikání (včetně dodavatelských řetězců). Tuto legislativu je třeba nastavit tak, aby eliminovala praktiky, které porušují lidská práva a vytváří nekalou konkurenční výhodu. Jedině tak vzniknou rovné podnikatelské podmínky pro odpovědné firmy.

Na semináři s NaZemi v Impact Hub K10 jsme si představili tyto trendy a za účasti byznysu, vládního i nevládního sektoru prodiskutovali, jaké dopady mohou mít na firmy.

Zástupci brněnské nevládní neziskové organizace NaZemi v první části semináře shrnuli dosavadní legislativu k ochraně lidských práv, která má dobrovolný charakter a jejíž nejdůležitější prvek jsou takzvané UN Guiding Principles on Business and Human Rights, které v České republice implementuje Národní akční plán pro byznys a lidská práva. Podle celosvětových výzkumů vypadá současný stav naplňování této legislativy zhruba následovně:

 1. malá skupina firem jde napřed, dělají i něco navíc a chtějí být lídry,
 2. další firmy se snaží držet krok,
 3. velká část firem je pozadu.

Zvláště první skupina firem značí viditelný pokrok, zároveň je však třeba řešit zjevné nedostatky a za tím účelem v současnosti vzniká na různých úrovních závazná legislativa: od pouhé povinnosti zveřejňovat informace o svých dodavatelích až po celkovou právní odpovědnost za to, jestli jsou v jejich dodavatelských řetězcích lidská práva porušována. Takto komplexní zákon existuje ve Francii a připravuje se v dalších evropských zemích, snaha vytvářet závaznou legislativu je i na úrovni EU a OSN.

Na konci jsme si představili pár praktických tipů, jak zajistit lidská práva v dodavatelském řetězci

 • vytvoření závazného etického kodexu
  • vyvinutý interními i externími experty
  • vztahuje se na všechny zaměstnance firmy i dodavatelů
  • definuje možnost a způsob anonymního podávání podnětů a způsob jejich řešení
  • musí být transparentní a dostupný
 • ověřování a monitoring kodexu
  • provádět nezávislé sociální audity u dodavatelů v zahraničí (neohlášené, přístup k manažerům i zaměstnancům…)
  • zveřejňovat výsledky
 • výběr dodavatele
  • dát lidsko-právní kritéria do tendru na dodavatele
  • lidskoprávní doložky ve smlouvách
 • spolupráce s dodavateli