Jak si stojíme s mírou nezaměstnanosti nebo jak zvládáme invazní druhy? Vyšla druhá Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti

Ze světa členů

3. 4. 2024

Druhou Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, která hodnotí naplňování strategického rámce Česká republika 2030 (ČR 2030), tedy naplňování národních cílů udržitelného rozvoje za období 2021-2023, schválila vláda. K pozitivnímu pokroku došlo ve dvou třetinách cílů.

Podle Zprávy si vedeme dobře mimo jiné v obecné a dlouhodobé míře nezaměstnanosti nebo v boji s nepůvodními invazními druhy. V posledních letech také vzrostla podpora obnovitelných zdrojů energie, infrastrukturu máme v dobrém stavu,” konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že rozhodně je co zlepšovat.

Celkové zjištění Zprávy je spíše kritické. Cíle v hospodářské oblasti značně poznamenaly geopolitické události posledních let. „Materiálová, emisní a energetická náročnost ekonomiky představuje velkou výzvu budoucí konkurenceschopnosti ČR,“ doplňuje ministr Hladík a pokračuje: „Naše ekosystémy jsou pod značným tlakem intenzivního zemědělství a lesnictví, které způsobují degradaci půdy. Pozitivní trendy se naopak ukazují v rozvoji měst a obcí, kde se daří zmírňovat rozsah sociálního vyloučení a podporovat nízkoemisní dopravu. V sociální oblasti vykazujeme vysokou míru sociální nerovnosti žen a mužů, kterou má Česko bohužel jednu z nejvyšších v EU. Naše vláda proto na konci minulého roku schválila historicky první dokument, který se zaměřuje na rovné odměňování žen a mužů – Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023-2026 a v návaznosti na něj chystáme novelu zákoníku práce.“

Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti pravidelně vyhodnocuje naplňování strategického rámce ČR 2030, který globální Agendu 2030 převádí do národního kontextu. K analýze pokroku ve strategických a specifických cílech se využívá zejména sada indikátorů. Data pro vyhodnocení sbírá Český statistický úřad a expertní analýzu klíčových oblastí provádí MŽP. První hodnotící zprávu schválila vláda na počátku roku 2021 a druhou v únoru 2024. Obě hodnotící zprávy vychází ze strategického rámce ČR 2030 z roku 2017. MŽP během roku 2023 připravilo aktualizaci ČR 2030, která reflektuje změny posledních let a nové trendy a výzvy. Materiál nyní čeká na schválení vládou.


Zdroj: Jak si stojíme s mírou nezaměstnanosti nebo jak zvládáme invazní druhy? Vyšla druhá Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti. Ministerstvo životního prostředí ČR. Tisková zpráva

Související

Hello bank! letos opět daruje více než milion korun projektům z Cen SDGs

Přejít na článek

Cenné body do ESG reportu? Ubytování v ekologickém hotelu

Přejít na článek